สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64   

1. รับคะแนน Smile Point คูณ 2 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อกรมธรรม์ใหม่ (ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบคู่การลงทุน Universal Life , Unit - Linked และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงโดยมีเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันเกิด  
    
2. SPA Cenvaree และ Cense by SPA Cenvaree (ภายใต้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ) : รับสิทธิ์นวดสปาในราคาพิเศษ 
    - โปรแกรม1 - Perfect Harmony Head to Toe (นวดแบบ อโรมาเทอราปี 75 นาที) ราคาพิเศษ 850 บาท / ท่าน จากราคาปกติ 2,589 บาท 
    - โปรแกรม2 - A Blissful day Spa Experience  (นวดแบบอโรมาเทอราปี 60 นาที + นวดสครับ 40 นาที + นวดหน้า 20 นาที รวม 120 นาที) ราคาพิเศษ 1,490 บาท / ท่าน  จากราคาปกติ 3,295 บาท

3. โรงพยาบาลกรุงเทพ Bangkok Hospital : โปรแกรมตรวจสุขภาพ Muang Thai Birthday ชำระในราคา 5,700 บาท ปกติ 14,000 บาท

4. ร้านนายอินทร์ : รับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 400 บาท ที่ร้านนายอินทร์ 

5. BLACKMORES : รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท
พิเศษ! เมื่อใช้สิทธิ์ รับเพิ่มทันทีส่วนลด 50% สำหรับซื้อแบลคมอร์ส แคลเซียม หรือ แบลคมอร์ส มัลติ แอคทีฟ (ขนาดใดก็ได้) จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์

กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ภายใน 90 วัน นับจากวันเกิด

MTL Click Application ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

วิธีการรับสิทธิ์  คลิกที่นี่1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและรายละเอียด

1.รับคะแนน Smile Point คูณ 2
1.1 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อกรมธรรม์ใหม่ (ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบคู่การลงทุน Universal Life , Unit - Linked และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงโดยมีเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
1.2 สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเดิม ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่เข้ามาตั้งแต่พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 ตามเงื่อนไขข้อที่ 1 ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันเกิด 
1.3  สิทธิพิเศษนี้จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ และมีการชำระเบี้ยในใบเสร็จเดียวกัน
1.4 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีสถานะเป็นสมาชิกฯ หรือสมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ภายในวันที่กรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือโรคร้ายแรง ได้รับการอนุมัติ
1.5 การคำนวนคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษ จะคำนวณให้ 2 เท่า เฉพาะปีที่ 1 ของการชำระเบี้ยประกันภัย รวมสัญญาประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรง ภายหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยผ่านพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ โดยนับจากวันที่อนุมัติกรมธรรม์ 30 วัน 
1.6 ทั้งนี้ คะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษ จะเข้าในวันที่ 15 ของเดือน หลังจากที่ได้รับคะแนนสะสม Smile Point ตามการชำระเบี้ยประกันภัยปกติแล้ว
1.7 คะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ชำระเบี้ยประกันภัย และจะครบกำหนดตามรอบ 30 มิถุนายน หรือ 31 ธันวาคมของทุกปี
1.8  คะแนนสะสม Smile Point ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น ทั้งนี้ คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับเท่านั้น
1.9 โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
1.10 กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ถือเป็นที่สิ้นสุด
1.11 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด


2. SPA Cenvaree และ Cense by SPA Cenvaree (ภายใต้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ) : รับสิทธิ์นวดสปาในราคาพิเศษ 
2.1 ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของวันเกิด 
2.2 แสดงรหัสรับสิทธิ์ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่เข้าใช้บริการ
2.3 1 ท่าน / 1 สิทธิ์เท่านั้น
2.4 กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
2.5 สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 3 ท่าน (เลือกโปรแกรมคละกันได้) โดยต้องใช้บริการในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน
2.6 สามารถโอนสิทธิ์ได้โดยใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของวันเกิดเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความมอบอำนาจตัวบรรจง / สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน / รูปภาพรหัสรับสิทธิ์
2.7 ราคาที่แสดงรวมภาษีและค่าบริการแล้ว
2.8 ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
2.9 สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64              
2.10 ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ภายใน 90 วัน นับจากวันเกิด
2.11 เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ โรงแรมเครือเซนทารา กำหนด    

3. โรงพยาบาลกรุงเทพ Bangkok Hospital : โปรแกรมตรวจสุขภาพ Muang Thai Birthday ชำระในราคา 5,700 บาท ปกติ 14,000 บาท
3.1 กรุณาตรวจสอบสาขาของโรงพยาบาลกรุงเทพที่เข้าร่วมโครงการ และทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โทร 1719
3.2 ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของวันเกิด 
3.3 แสดงรหัสรับสิทธิ์ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 1 ท่าน / 1 สิทธิ์เท่านั้น
3.5 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
3.6 สามารถโอนสิทธิ์ได้โดยใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของวันเกิดเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความมอบอำนาจตัวบรรจง / สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน / รูปภาพรหัสรับสิทธิ์
3.7 กรุณางดน้ำและอาหารล่วงหน้าก่อนรับบริการอย่างน้อย 8 ชม.
3.8 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.9 สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64              
3.10 ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ภายใน 90 วัน นับจากวันเกิด
3.11 เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กำหนด

4. ร้านนายอินทร์ : รับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 400 บาท ที่ร้านนายอินทร์ 
4.1 ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของวันเกิด
4.2 แสดงรหัสรับสิทธิ์ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านนายอินทร์ 
4.3 1 ท่าน / 1 สิทธิ์เท่านั้น
4.4 รหัสรับสิทธิ์ใช้ได้เฉพาะหน้าร้านนายอินทร์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสุวรรณภูมิ / www.naiin.com ไม่เข้าร่วม 
4.5 สินค้ากลุ่มบัตรเติมเงิน, บัตรเติมเกม, หนังสือพระราชนิพนธ์,นิตยสารแผงหน้า,สินค้าไลฟ์สไตล์บางประเภทและสินค้าพรีออเดอร์ งดร่วมรายการ  
4.6 ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกส่วนลดเพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งต่อไปได้
4.7 สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64             
4.8 ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ภายใน 90 วัน นับจากวันเกิด
4.9 เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่ นายอินทร์ กำหนด

5. BLACKMORES : รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท
พิเศษ! เมื่อใช้สิทธิ์ รับเพิ่มทันทีส่วนลด 50% สำหรับซื้อแบลคมอร์ส แคลเซียม หรือ แบลคมอร์ส มัลติ แอคทีฟ (ขนาดใดก็ได้) จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
5.1 ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของวันเกิด 
5.2 แอดไลน์ @Blackmoresclub และพิมพ์แจ้งรายละเอียดดังนี้ รหัสรับสิทธิ์ ชื่อและนามสกุล เพื่อใช้สิทธิ์โครงการ Muang Thai Birthday 
5.3 1 ท่าน / 1 สิทธิ์เท่านั้น
5.4 สงวนสิทธิ์สำหรับสั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์ @blackmoresclub เท่านั้น 
5.5 ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกส่วนลดเพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งต่อไปได้
5.6 รับชำระเงินปลายทางเท่านั้น 
5.7 ไม่คิดค่าจัดส่งสินค้า
5.8 สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64              
5.9 ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ภายใน 90 วัน นับจากวันเกิด
5.10 เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามที่บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด กำหนด
 

ข้อมูลสิทธิพิเศษ

รายละเอียดส่วนลด
0
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

Health

สิทธิพิเศษวันแม่ ร่วมกับโรงพยาบาล

ระยะเวลา
ฟรี
9 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564
Shopping

ASHTON X MUANG THAI SMILE CLUB

ระยะเวลา
ฟรี
6 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
Shopping

CABB Taxi

ระยะเวลา
ฟรี
2 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Shopping

ไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์

ระยะเวลา
ฟรี
1 สิงหาคม 2564 - 1 มกราคม 2565
Shopping

รับเลย ถุง Reusable Bag

ระยะเวลา
Free
13 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ