แลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่/ ภูเก็ต/ ลำปาง/ สุโขทัย/ ตราด หรือ เชียงใหม่/ ภูเก็ต/ ลำปาง/ สุโขทัย/ ตราด – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 606 คะแนน แลกรับ 1 รหัสบัตรโดยสารเครื่องบิน เที่ยวเดียว 1 ที่นั่ง (สำหรับผู้ใหญ่)
- 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน
- จำกัดจำนวน 430 สิทธิ์ตลอดรายการ
- จองได้เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) G, B, R, A, Oหรือ P ซึ่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
- รหัสแบบแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบินสามารถใช้กับบัตรโดยสารชั้นประหยัดประเภทเที่ยวเดียว และมีรหัสชั้นโดยสาร(Booking Class) ตามที่กำหนดเท่านั้น โดยที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
- เที่ยวบินที่สามารถจองได้จะแสดงรูปดาว ( * ) และเป็นเที่ยวบินตรงเท่านั้น


แลกรับส่วนลด 500 บาท
- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 150 คะแนน แลกรับ 1 รหัสส่วนลดสำหรับการซื้อบัตรโดยสาร 1 ที่นั่ง (สำหรับผู้ใหญ่)
- 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน
- จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ตลอดรายการ
- ใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่งได้ในทุกเส้นทางภายในประเทศ ในราคามาตรฐานบนเว็บไซต์ (Web promotion, Web Saver, Web Freedom หรือ โปรโมชั่น, ประหยัด, ฟรีดอม) และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆได้
- รหัสส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมใดๆ หรือประกันการเดินทาง
- สามารถใช้สำรองที่นั่งโดยสารเครื่องบิน เที่ยวเดียว หรือไปกลับ ในทุกเส้นทางบินภายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์สที่เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

ระยะเวลาแลกคะแนน และสำรองที่นั่ง 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเดินทาง 3 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564


รับสิทธิ์ทาง MTL CLICK APPLICATION 
(หากยังไม่ใช้สิทธิ์สามารถเก็บรหัสรับสิทธิ์ไว้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 / สามารถดูรหัสรับสิทธิ์จากหน้าคูปองพร้อมใช้งาน)

เส้นทางการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่สามารถใช้ส่วนลด 500 บาท ได้

เส้นทางภายในประเทศ
เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) และ
เชียงใหม่ (CNX)
ลำปาง (LPT)
สุโขทัย (THS)
ตราด (TDX)
ภูเก็ต (HKT)
สมุย (USM)
หาดใหญ่ (HDY)
ขอนแก่น (KKC)
แม่สอด (MAQ)

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) และ
สมุย (USM)

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานสมุย (USM) และ
ภูเก็ต (HKT)

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) และ
เชียงใหม่ (CNX)
อู่ตะเภา (UTP)
สมุย (USM)
หาดใหญ่ (HDY)


คู่มือการสำรองที่นั่งออนไลน์แลกรับบัตรโดยสารบิน คลิกที่นี่
คู่มือการสำรองที่นั่งออนไลน์แลกรับรหัสส่วนลด 500 บาท คลิกที่นี่

MTL Click  Application เท่านั้น

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564(ใช้สิทธิ์บัตรโดยสารเครื่องบิน) http://bit.ly/web_redeem_flight
(ใช้สิทธิ์ส่วนลด 500 บาท) http://bit.ly/web_promotion_code

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. นำ รหัสส่วนลด 500 บาท หรือ รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน (รวมค่าภาษีสนามบิน) ที่ได้รับมาใช้จองแบบ Online ตามลิงก์ด้านล่าง 
- www.bangkokair.com/muangthaismileclub (ส่วนลด 500 บาท)
- www.bangkokair.com/muangthaismileclubfree (แลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน)
โดยกรอกรหัสส่วนลด (Promotion code) เพื่อรับส่วนลด และชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ การสำรองที่นั่งจึงจะสมบูรณ์
2. รหัสส่วนลด 500 บาท หรือ รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน (รวมค่าภาษีสนามบิน) ที่ได้รับ 1 รหัสสามารถใช้จองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ 1 ที่นั่ง (สำหรับผู้ใหญ่)
3. รหัสส่วนลด 500 บาท หรือ รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
4. รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถใช้กับบัตรโดยสารชั้นประหยัดในรหัสชั้นโดยสาร(Booking Class)ตามที่กำหนดเท่านั้น โดยที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเรียกชำระค่าบัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมกรณีการเดินทางไม่เข้าข่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆได้
6. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นไปตามที่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กำหนด และเงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
7. การสะสมคะแนนจากการเดินทางเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ flyerbonus.bangkokair.com
8. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโทร. 1771 หรือ 02 270 6699
9. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
11. คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี 
12. พนักงาน และตัวแทน ของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถร่วมกิจกรรมได้
13. เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
150 - 606
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Travel

Blue Card 2021 โอนคะแนนเพิ่มความสุข

ระยะเวลา
20
1 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2565
Travel

CABB Taxi

ระยะเวลา
15
2 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Travel

Relaxing Smile 2021

ระยะเวลา
1700
25 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
Travel

Miracle Lounge Domestic (สนามบินดอนเมือง)

ระยะเวลา
150
22 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Travel

PT ส่วนลดสำหรับเติมน้ำมัน

ระยะเวลา
30
1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564
Travel

ส่วนลด MRT 2021

ระยะเวลา
15
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ