สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับคูปอง โดยสามารถเข้ารับบริการได้ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
แลกรับคูปองผ่าน MTL Click Application 

ใช้คะแนนสะสม 100 Smile Points แลกรับคูปองโปรแกรมตรวจพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน Healthy Child 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
1. ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
2. ด้านสังคม
3. ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
4. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
5. ด้านภาษา
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรม
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โทร. 02 080 5999
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ โทร. 056 000 111 ต่อ 12120
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จ.ลำพูน โทร. 053 582 888
- โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร. 044 015 999

 

ใช้คะแนนสะสม 200 Smile Points แลกรับคูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
ประเมินการเจริญเติบโตตามวัย
วัดความดันโลหิต/ชีพจร
ตรวจวัดสายตา
ตรวจตาบอดสี
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรม
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ โทร. 02 079 0000
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯโทร. 02 022 2222
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โทร. 02 080 5999
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ โทร. 056 000 111 ต่อ 12120
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จ.ลำพูน โทร. 053 582 888
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ.เชียงราย โทร. 052 051 800
- โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร. 044 015 999
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ.ขอนแก่น โทร. 043 239 000
- โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี โทร. 042 343 111
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี โทร. 045 429 100
- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 076 254 421 ต่อ 8415
- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074 272 800

 

ใช้คะแนนสะสม 500 Smile Points แลกรับคูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child 3

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
ประเมินการเจริญเติบโตตามวัย
วัดความดันโลหิต/ชีพจร
ตรวจวัดสายตา
ตรวจตาบอดสี
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Analysis
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG
ตรวจระดับน้ำตาลสะสม Hb A1C
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine+eGFR
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยด์ TSH
 
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรม
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ โทร. 02 079 0000
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯโทร. 02 022 2222
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โทร. 02 080 5999
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ โทร. 056 000 111 ต่อ 12120
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จ.ลำพูน โทร. 053 582 888
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ.เชียงราย โทร. 052 051 800
- โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร. 044 015 999
- โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ.ขอนแก่น โทร. 043 239 000
- โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี โทร. 042 343 111
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี โทร. 045 429 100
- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 076 254 421 ต่อ 8415
- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074 272 800   

 1. MTL Click Application
2. Call Center 1766 กด 4 กด 2

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่8 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

 


เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) โดยแลกคะแนนสะสมผ่าน MTL Click Application และ Call Center 1766 กด 4 กด 2 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. คูปองตรวจสุขภาพสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่  18 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2565
3. สมาชิกฯ สามารถแลกได้ 4 สิทธิ์/ท่าน/โปรแกรม และสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
4. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯ จัดส่งคูปองตรวจสุขภาพทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ 
5. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
6. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
7. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนด 
- โปรแกรมตรวจพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน Healthy Child 1 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 0 – 6 ปี
- โปรแกรมการตรวจสุขภาพเด็กนี้ เหมาะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
- สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child 2 & 3 เด็กที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ต้องงดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง   
9. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ
11. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
100 - 500
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
8 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Health

Smile Healthy Plus ปี 2565

ระยะเวลา
280
20 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

ตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

ระยะเวลา
200
20 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Health

We Fitness Society : We Check-in

ระยะเวลา
5
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

We Fitness Society : We Special Menu

ระยะเวลา
5
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

We Fitness Society : We Fit Training By Personal Trainer

ระยะเวลา
10
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

Let's Relax Spa

ระยะเวลา
230
10 มกราคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ