สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับดูแลสุขภาพได้ทั้งครอบครัว ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Family ใช้คะแนนสะสมSmile Points แลกรับคูปองตรวจสุขภาพ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลพญาไท 2 จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

1. โปรแกรมตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 850 คะแนน
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Analysis
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG
ตรวจการทำงานของไต Creatinine+eGFR
ตรวจระดับไขมันCholesterol Cholesterol
ตรวจระดับไขมันTriglyceride Triglyceride
ตรวจระดับไขมันHDL HDL
ตรวจระดับไขมันLDL LDL
ตรวจระดับเอนไซม์ตับ SGPT
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจวัดแรงดันของหลอดเลือดแดง ABI

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
2. โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน 700 คะแนน
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
3. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเพศหญิง (แพ็คใหญ่) 2,900 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
เอกซเรย์ปอด Chest x-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ( FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus eGFR)
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL - Cholesterol (Direct)
ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Female
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
4.ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเพศชาย (แพ็คใหญ่) 2,500 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
เอกซเรย์ปอด Chest x-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน กระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ( FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus eGFR)
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL - Cholesterol (Direct)
ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Male
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
5. โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Children 1 250 คะแนน
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
ประเมินการเจริญเติบโตตามวัย
วัดความดันโลหิต/ชีพจร
ตรวจวัดสายตา
ตรวจตาบอดสี
เอกซเรย์ของปอด

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรม Healthy Child 1
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
6. โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Children 2 580 คะแนน
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
ประเมินการเจริญเติบโตตามวัย
วัดความดันโลหิต/ชีพจร
ตรวจวัดสายตา
ตรวจตาบอดสี
เอกซเรย์ของปอด Ches X-ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ UA
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FPG
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Hb A1C
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine+eGFR
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรม Healthy Child 2
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
7. โปรแกรมตรวจความความเสี่ยงมะเร็งตับ 1,600 คะแนน
*รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ ใช้ 600 คะแนน เนื่องจากไม่มีตรวจ Fibro Scan
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg,Anti HBs,Anti-HBc
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HVC Total
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจภาวะผังพืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ *ไม่เข้าร่วม Fibro Scan
รพ.สมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
รพ.สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
8. โปรแกรมตรวจความความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก 780 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) PSA
อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ Ultrasound KUB

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพ.สมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
รพ.สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
9. อัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง 580 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Whole Abdomen

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพ.สมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
รพ.สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10. ตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์ 670 คะแนน
ตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์  Digital Mammogram + Ultrasound Breast

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
รพ.สมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
รพ.สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
11. โปรแกรมตรวจความความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก 580 คะแนน
ตรวจมะเร็งปากมดลูก+อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Pep Prap Test + Ultrasound Pelvic

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
รพ.สมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
รพ.สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพ.ศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
รพ.อุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
12 . Smile Check up 480 คะแนน
พบแพทย์ PE
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
ตรวจปัสสาวะ UA

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Checkup
รพ.เปาโล พหลโยธิน จ.กรุงเทพ
รพ.พญาไท 2 จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ  คลิก

 
 

 

MTL Click Application 

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่20 สิงหาคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2565 (คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

 


โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลพญาไท 2 จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สามาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) โดยแลกคะแนนสะสมผ่าน MTL Click Application และ Call Center 1766 กด 4 กด 2 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
3. สมาชิกฯ สามารถแลกได้ 6 สิทธิ์/ท่าน และสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
4. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯ จะจัดส่งคูปองทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ 
5. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
6. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
7. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกำหนด 
9. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ
11. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
250 - 2,900
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
20 สิงหาคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2565
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Health

Smile Healthy Plus ปี 2565

ระยะเวลา
280
20 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

ตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

ระยะเวลา
200
20 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Health

We Fitness Society : We Check-in

ระยะเวลา
5
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

We Fitness Society : We Special Menu

ระยะเวลา
5
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

We Fitness Society : We Fit Training By Personal Trainer

ระยะเวลา
10
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

Let's Relax Spa

ระยะเวลา
230
10 มกราคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ