สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสม 150 คะแนน เข้าใช้บริการที่
Miracle Lounge Domestic ห้องรับรองเส้นทางบินภายในประเทศ - สนามบินดอนเมือง
สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application พร้อมแสดง Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ Miracle Lounge Domestic ณ สนามบินดอนเมือง (ภายใน 15 นาที) 
แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2565
Miracle Lounge Domestic ห้องรับรองเส้นทางบินภายในประเทศ  - สนามบินดอนเมืองเงื่อนไขและรายละเอียด

1.สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 20 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดโครงการ (จำกัดจำนวน 661 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
2.สมาชิกฯ กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application พร้อมแสดง Code 8 หลัก แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง Miracle Lounge
3.ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  – 31 ธันวาคม 2565 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Miracle Lounge ห้องรับรอง Domestic สนามบินดอนเมือง โทร.02-535-7562
5.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
6.พนักงานและตัวแทนของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
8.เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
9.บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ Miracle Lounge ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1766 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.co.th
11.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
12.สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ muangthai.co.th  และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทยประกันชีวิตในเวลาทำการ
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
150
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
22 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2565
*หมายเหตุ
แสดง Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ Miracle Lounge Domestic ณ สนามบินดอนเมือง (ภายใน 15 นาที)
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Travel

Relaxing smile 2022 Season 2

ระยะเวลา
1,700
12 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565
Travel

SMILE EXCLUSIVE BY SILVER VOYAGE LIMOUSINE 2022

ระยะเวลา
200
1 พฤษภาคม 2565 - 15 มีนาคม 2566
Travel

Muang Thai Smile Yachting

ระยะเวลา
13,000
17 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
Travel

PT ส่วนลดสำหรับเติมน้ำมัน

ระยะเวลา
30
15 มีนาคม 2565 - 15 กันยายน 2565
Travel

Bangkok Airways 2022

ระยะเวลา
155
21 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Travel

Relaxing Smile 2022

ระยะเวลา
1,500
15 ธันวาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ