สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสม 150 คะแนน เข้าใช้บริการที่
Miracle Lounge Domestic ห้องรับรองเส้นทางบินภายในประเทศ - สนามบินดอนเมือง
สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application พร้อมแสดง Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ Miracle Lounge Domestic ณ สนามบินดอนเมือง (ภายใน 15 นาที) 
แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Miracle Lounge Domestic ห้องรับรองเส้นทางบินภายในประเทศ  - สนามบินดอนเมืองเงื่อนไขและรายละเอียด

1.สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 20 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดโครงการ (จำกัดจำนวน 661 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
2.สมาชิกฯ กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application พร้อมแสดง Code 8 หลัก แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง Miracle Lounge
3.ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  – 31 ธันวาคม 2564(หรือครบสิทธิ์ก่อน)
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Miracle Lounge ห้องรับรอง Domestic สนามบินดอนเมือง โทร.02-535-7562
5.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
6.พนักงานและตัวแทนของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
8.เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
9.บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ Miracle Lounge ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1766 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.co.th
11.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
12.สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ muangthai.co.th  และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทยประกันชีวิตในเวลาทำการ
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
150
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
22 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
*หมายเหตุ
แสดง Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ Miracle Lounge Domestic ณ สนามบินดอนเมือง (ภายใน 15 นาที)
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Travel

Relaxing Smile 2021 ครั้งที่ 2

ระยะเวลา
1,800
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
Travel

Blue Card 2021 โอนคะแนนเพิ่มความสุข

ระยะเวลา
20
1 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2565
Travel

CABB Taxi

ระยะเวลา
15
2 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Travel

Bangkok Airways

ระยะเวลา
150
1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Travel

Relaxing Smile 2021

ระยะเวลา
1700
25 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
Travel

PT ส่วนลดสำหรับเติมน้ำมัน

ระยะเวลา
30
1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ