รายชื่อผู้โชคดี

กิจกรรม เมืองไทยสไมล์มอบโชค 2564

 

1. รางวัล จักรยานในร่ม Stages SC1 Indoor Cycling จำนวน 1 รางวัล

ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX2481 คุณซาเฮล์ อุเซ็ง

2. รางวัล นาฬิกา Garmin fēnix 6X Pro Solar จำนวน 2 รางวัล 

ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX3548  คุณปราณี วิศิษฐ์กิจการ
2 XXXXXX9956 คุณนิยดา ปิยะพิพัฒน์

3. เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin Index S2 จำนวน 10 รางวัล  

ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX3093 คุณกิจติพร ว่องวีรวุฒิ
2 XXXXXX4779 คุณนริศ พิเชียรโชติ
3 XXXXXX0940 คุณอรรณพ ธีรวัฒนเศรษฐ์
4 XXXXXX9406 คุณศรุดา รองพล
5 XXXXXX8304 คุณสุทิศา จิตภักดี
6 XXXXXX9337 คุณอาหมี่ เปียฟู
7 XXXXXX0211 คุณชาญชัย วงษ์ตา
8 XXXXXX1839 คุณนาตยา อิงค์กิตติ
9 XXXXXX7072 คุณทวิช สีใคร
10 XXXXXX7118 คุณอรอุมา สุขศิริเวชรักษ์

4. หูฟังไร้สาย JayBird BlueBuds X Sport จำนวน 10 รางวัล 

ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX8509 คุณพงศ์ชัย จินตชาติ
2 XXXXXX3884 คุณอำนวย ตั้งเชยวิไล
3 XXXXXX6886 คุณพัชรี หมอนทอง
4 XXXXXX5923 คุณบัญชา พรสถิตย์พงษ์
5 XXXXXX8629 คุณนัทที เอี่ยมอ่อน
6 XXXXXX3864 คุณทัศนีย์ สิริปัญญาสกุล
7 XXXXXX2325 คุณธนทักษณ์ บุญมา
8 XXXXXX4830 คุณพีระยา ศรีวัฒนาปิติกุล 
9 XXXXXX5379 คุณณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
10 XXXXXX2833  คุณณัฐพัสกร บุญญานุกูล

5. เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER รุ่น Titan EC-362 จำนวน 1 รางวัล
 
ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX3497 คุณพรทิพย์ ปุณญนิจนิรันดร์

6. อุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX6006  คุณภาคภูมิ จิตชัยโภคา
2 XXXXXX7442  คุณอติชาต จันทรโชติ
3 XXXXXX8714 คุณพบสันต์ สัจวิทย์วิศาล
4 XXXXXX4321 คุณวิภา เกริกอาชาชัย
5 XXXXXX4688  คุณวิทยา เรียงความ

7. พัดลมกรองอากาศส่วนตัว Dyson Pure Cool Me จำนวน 10 รางวัล 

ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX5852 คุณวชร ตัณศิริชัยยา
2 XXXXXX0299 คุณอารี ถาวรวงษ์
3 XXXXXX9316 คุณอินทนนท์ เรืองสมบูรณ์
4 XXXX1261 คุณนนท์ ดวงรัตน์
5 XXXXXX8300 คุณชนาพร หลีกภัย
6 XXXXXX6404 คุณสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม
7 XXXXXX6349  คุณนาเดีย นาทอง
8 XXXXXX3532 คุณเสาวนิจ บางแค
9 XXXXXX2670  คุณนพดล สักแกแก้ว
10 XXXXXX6895  คุณรติพร เอี่ยมสำราญ

8. ชุดอุปกรณ์ Tyto Care จากโรงพยาบาลสมิติเวช จำนวน 1 รางวัล 

ลำดับ  เลขประจำตัว   ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX5209 คุณชนานิกานต์ วัฒนพงษ์วานิช

 ร่วมฉลองครบรอบ 70 ปี บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กับกิจกรรมเมืองไทยสไมล์มอบโชค เพียงท่านนำคะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน แลกคูปองชิงโชค1 ใบ ลุ้นของรางวัลที่เหล่าสายสุขภาพ และความงามต้องไม่พลาด จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่ากว่าสี่แสนบาท   รายละเอียดรางวัล ดังนี้
1. จักรยานในร่ม Stages SC1 Indoor Cycling จำนวน 1 รางวัล 
2. นาฬิกา Garmin fēnix 6X Pro Solar จำนวน 2 รางวัล
3. เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin Index S2  จำนวน 10 รางวัล
4. หูฟังไร้สาย JayBird BlueBuds X Sport จำนวน 10 รางวัล
5. เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER รุ่น Titan EC-362 จำนวน 1 รางวัล
6. อุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap  จำนวน 5 รางวัล
7. พัดลมกรองอากาศส่วนตัว Dyson Pure Cool Me จำนวน 10 รางวัล
8. ชุดอุปกรณ์ Tyto Care จากโรงพยาบาลสมิติเวช จำนวน 1 รางวัลสามารถแลกคะแนนสะสมผ่าน ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ในเวลา 9.00 – 17.00 น. หรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 กด 4 เมืองไทยสไมล์ และ MTL CLICK

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่29 มีนาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564


เงื่อนไขและรายละเอียด

*สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่แลกคูปองชิงโชคมาในช่วงวันที่ 6-30 เมษายน 2564 จะได้รับดับเบิ้ลคูปอง (คะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน แลกคูปองชิงโชคได้ 2 ใบ)

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ นำคะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน แลกคูปองชิงโชค1 ใบ (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง) แลกได้ที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ในเวลา 9.00 – 17.00 น. หรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 กด 4 เมืองไทยสไมล์ และ MTL CLICK
2. สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่แลกคูปองชิงโชค ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลและออกสลากในนามของลูกค้าเพื่อนำไปรวบรวมและจับสลากต่อไป
3. วิธีการในการจับสลาก : นำสลากทั้งหมดมารวมกันและเริ่มดำเนินการจับรางวัล จำนวน 40 รางวัล
4. จับรางวัลวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th  ในวันที่  23 สิงหาคม 2564 และส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเป็นลายลักษณ์ ภายใน 7 วันนับจากวันที่จับรางวัลเป็นต้นไป
6. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยสามารถรับรางวัลมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และทป.101/2544
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาต เลขที่ 667 / 2564
11. พนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
12. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
13. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
1
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
29 มีนาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Activities

เมืองไทยสไมล์มอบโชค 2564 ครั้งที่ 2

ระยะเวลา
2
15 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Shopping Health

Smile with Blackmores

ระยะเวลา
60
15 กันยายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
Shopping Activities

Suunto 9 Peak

ระยะเวลา
6,000
15 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
Shopping Activities

Chef at Home By Zwilling

ระยะเวลา
1,900
1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Health

Stay Home by Home Service

ระยะเวลา
150
1 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565
Activities Health

Thonglor Pet Hospital X Smile Club

ระยะเวลา
55
15 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Health

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Home test

ระยะเวลา
95
16 สิงหาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ