สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
ช้อป 3,000 บาท +  130 Smile Points แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท 
จำกัดการแลกรับสิทธิ์  1 สิทธิ์ /ท่าน/ วัน  
จำกัด 1,500 สิทธิ์/ตลอดรายการ/รวม 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี)
Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

จุดแสดงรหัสรับสิทธิ์
สยามพารากอน    จุด Redemption  ชั้น M ฝั่ง Star Dome 
สยามเซ็นเตอร์   จุด Redemption  ชั้น G
สยามดิสคัฟเวอรี   จุด Redemption ชั้น G


คลิกเพื่อดูรายชื่อร้านค้าที่รับ SIAM GIFT CARD

คลิกเพื่อดูรายชื่อร้านค้าที่ใบเสร็จร่วมรายการโปรโมชั่นศูนย์ฯกดรับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 15 นาที ณ จุด Redemption ที่ศูนย์การค้ากำหนด

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่25 มิถุนายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ รวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้า (สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่) ตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์การค้า  (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)  แสดงพร้อมบัตรประชาชน, บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) และรหัสรับสิทธิ์
เพื่อลงทะเบียนรับ Siam Gift Card ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น 
2. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ,ไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เท่านั้น สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ได้ที่จุด Redemption
3. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
4. มูลค่าเงินใน Siam Gift Card สามารถแบ่งใช้จ่ายได้จนกว่ามูลค่าเงินในบัตรจะหมด
5. Siam  Gift Card ไม่สามารถเติมมูลค่าเงินในบัตรได้
6. จะคุ้มครองวงเงินภายในบัตรต่อเมื่อบัตรได้มีการลงทะเบียนเปิดบัตรแล้วเท่านั้น โดยหากบัตรที่มีการลงทะเบียนเปิดบัตรไว้แล้ว เกิดการชำรุดหรือสูญหายสามารถแจ้งขอเปิดบัตรใหม่ได้โดยการนำหลักฐานยืนยันตัวบุคคลผู้เปิดบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) หรืออัตราอื่นที่กำหนดในภายหน้า 
7. Siam Gift Card จะใช้งานได้เมื่อทำการเปิดใช้บัตร โดยสามารถติดต่อขอเปิดใช้บัตรได้ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์จาหน่ายบัตรตามจุดต่างๆ  ได้แก่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์, จุดบริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, บริเวณ Star Dome ชั้น M สยามพารากอน 
8. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเองต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับ Siam Gift Card
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์การค้าได้
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง/การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE),  ใบเสร็จในนามบริษัทฯ
11. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้รับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ Siam Gift Card
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ Siam Gift Card ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด 
13. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จและตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
14. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและเจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
15. ศูนย์การค้าไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. กรณีคืนสินค้าหลังจากรับ Siam Gift Card ไปแล้ว ศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ Siam Gift Card ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. ศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. เงื่อนไข Siam Gift Card เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดRedemption ในกรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าถือเป็นที่สิ้นสุด
19. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ทุกกรณี
20. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
21. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
22. พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
23. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
24. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
25. สอบถามรายละเอียดที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
130
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
25 มิถุนายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Health Shopping

MEDKLINN 2021

ระยะเวลา
1,800
1 กรกฎาคม 2564 – 25 ธันวาคม 2564
Health Shopping

GARMIN 2021

ระยะเวลา
1,400
1 กรกฎาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
Shopping

Smile for you 2021

ระยะเวลา
160
22 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
Health Shopping

Smile With Rester Thailand 2021 (จัดส่งถึงบ้าน)

ระยะเวลา
300
1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Shopping

เมืองไทยสไมล์ Premium Collection 2021

ระยะเวลา
35
1 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564
Shopping

Shopee ส่วนลดช้อปออนไลน์

ระยะเวลา
18
15 มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
Shopping Health

FORDAYS Everyday

ระยะเวลา
550
25 พฤษภาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ