สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสมเริ่มต้นเพียง 400 คะแนน เลือกรับเซตอาหารสุดพรีเมี่ยม ส่งตรงถึงบ้าน โดย White Glove Delivery

 - เซตอาหารมูลค่า 1,000 บาท ร้านอาหารที่เข้าร่วม 8 ร้าน ใช้คะแนน 400 Smile Points (100 สิทธิ์)
 - เซตอาหารมูลค่า 1,500 บาท ร้านอาหารที่เข้าร่วม 9 ร้าน ใช้คะแนน 550 Smile Points (100 สิทธิ์)

** การให้บริการจะครอบคลุมใน กรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ เท่านั้น**

เซทเมนูอาหาร คลิก
รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application

ดาวน์โหลด MTL Click Application   คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่

1 มิถุนายน 2565 - 15 ธันวาคม 2565 (รหัสใช้จองสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
สมาชิกฯ จะต้องนำรหัสที่ได้รับ จองนัดหมายการรับบริการผ่านช่องทางของ Silver Voyage Club Concierge ดังนี้ 
1. เลือกประเภทเซตเมนูอาหารที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการเซตเมนูอาหารได้ในทุกกรณี
2. แจ้งรหัสพร้อมสำรองสิทธิ์ที่ Silver Voyage Club Concierge 02-016-9975หรือ Line official account: @silvervoyage ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. )
บริการสั่งอาหารตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขตฤกษ์ และจัดส่งในวันถัดไป หรือวันที่ลูกค้าระบุให้จัดส่งที่ไม่ใช่วันเดียวกับวันที่ลูกค้าสั่งอาหาร โดยลูกค้าสามารถเลือกรับเซตเมนูอาหาร ได้ 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเวลาที่ 1: 11.30 น. – 13.30 น.
ช่วงเวลาที่ 2: 16.30 น. – 19.30 น.
ทางบริษัทฯทำการจัดส่งโดยรถยนต์ Sedan หรือเทียบเท่า และใช้ระบบการการจัดเส้นทางการจัดส่งล่วงหน้า ดังนั้น ระยะเวลาในการส่งอาหารของแต่ละออเดอร์มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านอาหาร ช่วงเวลาที่รับ ระยะทางจากคนขับไปร้านอาหาร และระยะทางจากร้านอาหารไปจุดส่ง  และการจัดส่งไม่สามารถระบุเวลาจัดส่งได้ในทุกออเดอร์ ทั้งนี้บริษัทฯจะทำการจัดส่งภายใต้ช่วงเวลาที่กำหนด หากลูกค้าต้องการระบุเวลาจัดส่งอาหาร จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 500 บาท ต่อจุด
3. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งเซตเมนูอาหาร เฉพาะภายในเขตกรุงเทพ ฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น 
4. การสั่งจองเซตเมนูอาหารของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าได้รับ SMS จากบริษัทฯ ยืนยันการสั่งเซตเมนูอาหารภายใน 1 วัน นับจากวันที่ลูกค้าสั่ง
5. ไม่สามารถยกเลิก คืน เปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสดได้
6. บริษัทฯจะจัดส่งเซตเมนูอาหารตามช่วงเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดส่งอาหารตามกำหนดเวลา อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น การปิดถนน น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทางบริษัทฯ จะมีการโทรแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่จัดส่ง บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการใช้ยานพาหนะประเภทอื่น เช่น รถมอเตอร์ไซค์ หรือพาร์ทเนอร์การขนส่งอื่น จากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น และจะมีการโทรแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่จัดส่ง 
7. บริษัทฯ มีการคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพทั้งรสชาติ ความสะอาด และสุขลักษณะเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประทานอาหารที่อร่อย และสะอาด หากอาหารที่ลูกค้าได้รับมีความผิดปกติ โปรดติดต่อกลับมาที่ Silver Voyage Club Concierge เบอร์โทรศัพท์ 02 – 016 9975 หรือ email: service@worldrewardsolutions.com หรือ Line Official: @silvervoyage ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานกับร้านค้าดังกล่าวในลำดับถัดไป
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเซตเมนูอาหารและเงื่อนไขการจัดส่งอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

 

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกฯ สถานะระดับ The Ultimate รับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 4 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดโครงการ
2. สมาชิกฯ สถานะระดับ Beyond Prestige รับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 3 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดโครงการ
3. สมาชิกฯ สถานะระดับ Prestige และ Smile รับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 2 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดโครงการ
4. จำกัดจำนวน 200 สิทธิ์ตลอดโครงการ
5. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกรับสิทธิ์โดยแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง MTL Click  Application
6. กรุณาสำรองสิทธิ์ที่ Silver Voyage Club Concierge 02-016-9975 หรือ Line official account: @silvervoyage ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. )
7. การให้บริการจะครอบคลุม กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น
8. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
9. พนักงานและตัวแทนของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
11. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
12. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ Silver Voyage Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1766 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
14. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
15. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ muangthai.co.th  และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทยประกันชีวิตในเวลาทำการ

 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
400 - 550
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
1 มิถุนายน 2565 - 15 ธันวาคม 2565
*หมายเหตุ
(รหัสใช้จองสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Dining

Premium Omakase 2022

ระยะเวลา
2,200
1 มิถุนายน 2565 - 15 ธันวาคม 2565
Dining

KOI THE (โคอิเตะ) 2022

ระยะเวลา
15
1 มิถุนายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
Dining

ปิ้งย่าง ชาบู ไม่ควรพลาด

ระยะเวลา
30
1 มิถุนายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565
Dining

(จัดส่งถึงบ้าน) POPCORN MAJOR

ระยะเวลา
40
1 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Dining

AMOR

ระยะเวลา
30
20 พฤษภาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
Dining

Taobin ส่วนลดตู้เต่าบิน

ระยะเวลา
7
15 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ