สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสมเริ่มต้นเพียง 300 คะแนน เลือกรับเซตอาหารสุดพรีเมี่ยม ส่งตรงถึงบ้าน โดย White Glove Delivery

 - เซตอาหารมูลค่า 1,000 บาท ร้านอาหารที่เข้าร่วม 15 ร้าน ใช้คะแนน 300 Smile Points (120 สิทธิ์)
 - เซตอาหารมูลค่า 2,000 บาท ร้านอาหารที่เข้าร่วม18 ร้าน ใช้คะแนน600 Smile Points (120 สิทธิ์)
 - เซตอาหารมูลค่า 5,000 บาท ร้านอาหารที่เข้าร่วม10 ร้าน ใช้คะแนน1,400 Smile Points (60 สิทธิ์)
** การให้บริการจะครอบคลุมใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล,-นนทบุรี,-ปทุมธานี,-สมุทรปราการ เท่านั้น**

- สมาชิกฯ จะต้องนำรหัสที่ได้รับ จองนัดหมายการรับบริการผ่านช่องทางของ Silver Voyage Club Concierge ดังนี้ 
1. เลือกรับอาหารจากเซตเมนูที่กำหนด
2. สำรองสิทธิ์ที่ Silver Voyage Club Concierge 02-016-9975 ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. )
3. ทาง Silver Voyage Club จะจัดส่งอาหารตามช่วงเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
4. ทาง Silver Voyage Club  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูและเงื่อนไขการจัดส่งอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ทำการจัดส่ง 2 รอบเวลา  
-รับอาหารช่วงเวลา 12.00-13.00 น.  (ต้องโทรจองสิทธิ์ก่อน ช่วงเวลา 20.00 น. ก่อนวันที่รับเซตอาหาร)
-รับอาหารช่วงเวลา 16.00-18.00 น.  (ต้องโทรจองสิทธิ์ก่อน ช่วงเวลา 10.00 น. ภายในวันที่รับเซตอาหาร)

- การจัดส่งของเราเป็นไปตามมาตรฐานกฎ 8 ข้อ ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
1.รักษาความสะอาดของร่างกาย
2.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
3.พกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือทุกครั้ง
4.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เก็บอาหารอยู่เสมอ
5.แยกเก็บอาหาร เป็นสัดส่วนระหว่างอาหารปรุงสุกกับ เครื่องดื่ม
6.ไม่เปิดอาหารก่อนถึงมือลูกค้า
7.ส่งอาหารทันทีเพื่อความสดใหม่
8.ผู้ส่งและผู้รับควรมีระยะห่างกัน

-  ควรบริโภคภายใน 2 ชั่วโมง
-  ถ้าต้องการเก็บอาหารไว้บริโภคภายหลัง ให้เก็บบไว้ในตู้เย็นช่องฟรีช ทันทีหรือภายใน 2 ชั่วโมง และไม่ควรเก็บนานเกิน 2 วันแลกคะแนนสะสม Smile Point ทาง MTL Click Applicationแลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563สมาชิกฯ จะต้องนำรหัสที่ได้รับ จองนัดหมายการรับบริการผ่านช่องทางของ Silver Voyage Club Concierge ดังนี้ 
1. เลือกรับอาหารจากเซตเมนูที่กำหนด
2. สำรองสิทธิ์ที่ Silver Voyage Club Concierge 02-016-9975 ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. )
3. ทาง Silver Voyage Club จะจัดส่งอาหารตามช่วงเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
4. ทาง Silver Voyage Club  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูและเงื่อนไขการจัดส่งอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ทำการจัดส่ง 2 รอบเวลา  
- รับอาหารช่วงเวลา 12.00-13.00 น.  (ต้องโทรจองสิทธิ์ก่อน ช่วงเวลา 20.00 น. ก่อนวันที่รับเซตอาหาร)
- รับอาหารช่วงเวลา 16.00-18.00 น.  (ต้องโทรจองสิทธิ์ก่อน ช่วงเวลา 10.00 น. ภายในวันที่รับเซตอาหาร)"


คลิกเพื่อดูเมนูอาหาร

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 5 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดโครงการ (จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
2. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกรับสิทธิ์โดยแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง MTL Click  Application
3. กรุณาสำรองสิทธิ์ที่ Silver Voyage Club Concierge 02-016-9975 ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. )
4. การให้บริการจะครอบคลุม กรุงเทพฯและปริมณฑล,-นนทบุรี,-ปทุมธานี,-สมุทรปราการ เท่านั้น
5. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
6. พนักงานและตัวแทนของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
8. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
9. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ Silver Voyage Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1766 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ muangthai.co.th
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
12. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ muangthai.co.th  และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทยประกันชีวิตในเวลาทำการ
13. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
300
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
*หมายเหตุ
สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application และนำรหัสสำรองสิทธิ์ที่ Silver Voyage Club Concierge 02-016-9975 ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. )
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Dining

AMOR

ระยะเวลา
25
15 พฤศจิกายน 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
Dining

Sizzler : ส่วนลดเงินสดและอาหารชุด Combination Platter

ระยะเวลา
50
1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
Dining

บัตรกำนัล BLACK CANYON

ระยะเวลา
30
21 กันยายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563
Dining

แมคโดนัลด์

ระยะเวลา
135
15 กันยายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564
Dining

Kagonoya แลกรับส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 200 บาท

ระยะเวลา
50
15 กันยายน 2563 - 15 ธันวาคม 2563
Dining

Squeeze รับเมนู Classic Smoothie

ระยะเวลา
25
1 กันยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
Dining

Jones’ Salad เสิร์ฟเมนูสุขภาพพร้อมส่วนลด

ระยะเวลา
25
17 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ