สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนรับโค้ดส่วนลดเงินสด สำหรับช้อปสินค้าออนไลน์กับ JD CENTRAL

 รายละเอียด จำนวนสิทธิ์/ โครงการ   คะแนน/สิทธิ์
 แลกรับโค้ดส่วนลดเงินสด (e-cash) มูลค่า 200 บาท
สำหรับซื้อสินค้าทุกประเภท 
ยกเว้น สินค้าประเภทเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์
และ นมผงสำหรับเด็กทารก
 1,500  50
 
 
 
แลกรับรหัสส่วนลด ได้ที่ MTL Click Application 
แลกคูปองส่วนลด ได้ที่ JD CENTRAL Application 

ขั้นตอนแลกคูปองส่วนลดผ่าน JD CENTRAL Application

พิมพ์ http://bit.ly/2FbKwaa หรือ
1.เปิดแอปพลิเคชั่น JD CENTRAL 
2.คลิก “บัญชี” ในหน้าหลัก
3.คลิก ที่ “คูปอง”
4.คลิก “แลกรับคูปอง”
5.กรอกโค้ด 16 หลัก ที่ได้จาก MTL Click  Application และรหัสยืนยัน เพื่อแลกโค้ดเป็นคูปองส่วนลด
6.กด “แลกคูปอง”
7.คูปองพร้อมใช้งานอยู่ในหน้า “คูปองส่วนลด”

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สามารถใช้โค้ดส่วนลดเงินสดหรือคูปองส่วนลดได้ที่ JD CENTRAL Application เท่านั้น
2. ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิก และทำการล็อกอิน ก่อนการรับ และใช้โค้ดคูปองส่วนลด
3. โค้ดส่วนลดเงินสดและคูปองไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
4. กรณียกเลิกหรือคืนสินค้า ที่มีการใช้โค้ดส่วนลดเงินสดหรือคูปองส่วนลดร่วมด้วย ส่วนลดนั้นจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
5. โค้ดส่วนลดเงินสด 200 บาท และ ส่วนลด 5% ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ในการซื้อสินค้า 1 รายการ หากจะใช้ร่วมกันจะต้องซื้อ
    สินค้า 2 รายการขึ้นไป / การสั่งซื้อ
6. เงื่อนไขการแลกรับและใช้โค้ดส่วนลดเงินสด (e-cash voucher)
    6.1 สามารถแลกรับโค้ดส่วนลดเงินสดได้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
    6.2 สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกรับรหัสโค้ดส่วนลดเงินสดได้สูงสุด 2 สิทธิ์ / วัน / ท่าน
    6.3 โค้ดส่วนลดเงินสดจะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับโค้ดส่วนลดเงินสด และจำกัด 1,500 สิทธิ์
          ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
    6.4 สามารถใช้ซื้อสินค้าทุกประเภทที่ร่วมรายการ ยกเว้น สินค้าประเภทเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ และ นมผงสำหรับเด็กทารก
    6.5 โค้ดส่วนลดเงินสดจะใช้ได้ 1 โค้ด / การสั่งซื้อ 
    6.6 ในกรณีที่สินค้าในการสั่งซื้อมีมูลค่าต่ำกว่าโค้ดส่วนลดเงินสด 200 บาท ส่วนต่างที่เหลือจากโค้ดส่วนลดเงินสด
          จะไม่สามารถนำกลับมาใช้เพื่อซื้อสินค้าได้อีก
7. เงื่อนไขการรับและใช้โค้ดส่วนลด 5%
    7.1 สามารถรับคูปองส่วนลด 5% ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 (รวม 31 วัน)
    7.2 จำกัดส่วนลดสูงสุด 250 บาท/คูปอง และจำกัดสิทธิ์ 1,000 คูปอง/ ระยะเวลาโปรโมชั่น
    7.3 สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกส่วนลดเงินสดได้สูงสุด 1 สิทธิ์ / ระยะเวลาโปรโมชั่น/ ท่าน
    7.4 คูปองหรือโค้ดนี้ ใช้ได้เฉพาะสินค้าบางประเภท ซึ่งระบบจะแจ้งให้ทราบเมื่อลูกค้าชำระเงิน
    7.5 คูปองส่วนลดจะมีอายุการใช้งานภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่รหัสส่วนลด ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้
    7.6 คูปองส่วนลดสามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าบางชนิดหรือประเภทตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการใช้งานและต้องมียอดรวมสุทธิ
          ที่ได้หักคูปองส่วนลดอื่นๆแล้ว รวมมากกว่า 650 บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จเท่านั้น โดยคูปอง 1 ใบ ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
8.  เงื่อนไขการรับ 500 JD Points สำหรับลูกค้าใหม่ JD CENTRAL
    8.1 สมาชิกเมืองไทยที่ไม่เคยสั่งซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL รับฟรี 500 JD Points เมื่อใช้โค้ดส่วนลดเงินสด 200 บาทหรือ
          คูปองส่วนลด 5% ผ่าน JD CENTRAL Application
    8.2 การรับ JD Points 500 points สำหรับลูกค้าใหม่ จะเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากจบแคมเปญ
           และได้มีการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อเป็นสำเร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
    8.3 หากมีการคืนสินค้าหลังจากที่ได้รับ JD Points ทางบริษัทฯ จะทำการหัก JD Points ออกจากบัญชีของคุณ
          เมื่อการคืนสินค้าสำเร็จ
9. ตัวแทนและพนักงานของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
10. สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
11. การรับ JD Points คูณ 5 เท่า JD Points จะเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากจบแคมเปญ และได้มีการตรวจสอบ
      สถานะการสั่งซื้อเป็นสำเร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
12. การคูณ JD Points นี้จะไม่ร่วมกับแคมเปญเพิ่ม JD Points อื่นๆของ JD CENTRAL
13. หากมีการคืนสินค้าหลังจากที่ได้รับ JD Points ทางบริษัทฯ จะทำการหัก JD Points ออกจากบัญชีของคุณ
       เมื่อการคืนสินค้าสำเร็จ
14. เมืองไทย Smile Club และ JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       และไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ
15. JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์การส่งคูปองส่วนลด หรือการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ JD CENTRAL กำหนด
16. สามารถดูเงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับคูปอง และ JD POINTS ได้ที่ JD CENTRAL https://help.jd.co.th
17. ในกรณีพิพาทให้ข้อวินิจฉัยของ JD CENTRAL ถือเป็นที่สุด
18. สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL
      อีเมล cs@jd.co.th หรือโทร. 02-030-4599 (เวลา 9.00 น. – 18.00 น.)
19. สอบถามรายละเอียดการรับโค้ดแลกสิทธิ์เพิ่มเติมโทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
50
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันนี้ - 15 ธันวาคม 2563
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Health Shopping

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmores

ระยะเวลา
60
15 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
Shopping

เทสโก้ โลตัส

ระยะเวลา
30
1 กรกฎาคม 2563 – 14 เมษายน 2564
Shopping

เมืองไทย Smile Collection 2019

ระยะเวลา
15
6 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563
Shopping

Smile Point to Point @ The 1

ระยะเวลา
30
2 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
Shopping

Smile Shopping Online @ Shopee

ระยะเวลา
15
1 เมษายน - 30 กันยายน 2563
Shopping

เมืองไทยสไมล์ @ARI

ระยะเวลา
25
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว