Airport Limousine Service ใช้บริการลีมูซีน รับ หรือ ส่ง ที่สนามบิน (ราคารวมค่าทางด่วนและโทลล์เวย์)
**** 4 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รายการ ****
1. Limousine by Toyota Camry (One-way) 350 คะแนน / ครั้ง  ( 400 สิทธิ์ )
-  สำหรับ 3 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว) หรือ กระเป๋าไม่เกิน 3 ใบ (ใบละไม่เกิน 26 นิ้ว)
-  รหัสจะขึ้นต้นด้วย “ SVCAMRY_ _ _ ”
 
2. Limousine by Hyundai H1 (One-way) 550 คะแนน / ครั้ง  ( 100 สิทธิ์ )
-  สำหรับ 6 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 6 ใบ  (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
-  รหัสจะขึ้นต้นด้วย “ SVHYUNDAI_ _ _ ”
 
3. Limousine by BMW S5 or BENZ E Class (One-way) 700 คะแนน / ครั้ง ( 30 สิทธิ์ )
-  สำหรับ 3 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว) หรือ กระเป๋าไม่เกิน 3 ใบ (ใบละไม่เกิน 26 นิ้ว)
-  รหัสจะขึ้นต้นด้วย “ SVBENBMW_ _ _ ”
 
4. Limousine by Toyota Alphard (One-way) 750 คะแนน / ครั้ง ( 50 สิทธิ์ )
-  สำหรับ 4 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 4 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
-  รหัสจะขึ้นต้นด้วย “ SVALPHARD_ _ _ ”

 

แลกคะแนนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application
 

16 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563 ( รหัสสามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 )

 


หากได้รับ Code แล้ว สมาชิกฯ สามารถเลือกการจองบริการ SILVER VOYAGE ได้ 2 ช่องทาง
   1. โทรจอง : 02-016-9950 ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. )
   2. จองแบบฟอร์มออนไลน์ : www.muangthai.silver-voyage.com ( ตลอด 24 ชั่วโมง )
(จะได้รับ SMS และ Email ยืนยันการสำรองรถภายใน 24 ชม.)
** สำรองรถต้องสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง **

คลิกเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการ  

 

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 4 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รายการ
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิ์โดยแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง MTL Click Application
3. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
4. ตัวแทนและพนักงานของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี
6. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
7. กรณีระบบแจ้งรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
11. กรุณาสำรองสิทธิ์จองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SILVER VOYAGE Limousine โทร 02-016- 9950 ( 9.00-21.00 น. )
13. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตาม SILVER VOYAGE Limousine กำหนด

บริการรับ-ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง
(รายเที่ยว รวมประกันภัยชั้น 1 ค่าน้ำมัน ทางด่วนและพนักงานขับรถ)
กรุงเทพฯ และบางพลี / ปริมณฑล (นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร)

ประเภทรถ จำนวนคน ขนาดกระเป๋า (size)
Toyota Camry 3 3 ใบ (26นิ้ว) หรือ 2 ใบ (25นิ้ว)
Hyundai H1 6 6 ใบ (25นิ้ว)
Toyota Alphard 4 4 ใบ (28นิ้ว)
Benz E Class หรือ BMW 5 Series 3 3 ใบ (26 นิ้ว) หรือ 2 ใบ (28นิ้ว)

Service -Terms and conditions
(a) รวมประกันภัยชั้น 1 ค่าน้ำมัน ทางด่วนและพนักงานขับรถ
(b) กรุณาสำรองสิทธ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันเดินทางที่เบอร์ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน หรือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
(c) กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 
(d) สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
(e) การเข้ารับที่สนามบิน:พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารที่สนามบินเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยเริ่มนับเวลาหลังจากที่เครืองบินมาถึงสนามบิน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสาร หรือไม่สามารถติดต่อผ่านหมายเลขที่แจ้งไว้ได้ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถและจะถือว่าผู้โดยสารได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
(f) การเข้ารับจากที่พัก:พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารจากที่พักเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่31และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
(g) ในกรณีที่ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินโดยมีสาเหตุอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทฯทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงิน10,000 บาท (สุทธิ) ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการร้องขอหลักฐานใดๆเพื่อประกอบการพิจารณา
(h) ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการปรับเปลี่ยนประเภทรถ หรือเดินทางนอกเหนือเส้นทางที่ระบุไว้ผู้โดยสารตกลงและเป็นรับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด
(i) รถยนต์ซีดาน สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 3 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน 26 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และ กระเป๋าถือจำนวน 2 ใบ) ทั้งนี้ รถยนต์ ซีดานไม่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มีรถเข็น(wheelchair)ดังนั้นหากผู้โดยสารประสงค์เดินทางโดยมีรถเข็น(wheelchair)ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้แทนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(j) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรง จนส่งผลทำให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ทางบริษัทฯจะขอยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(k) กรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ 02-016-9950

 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
350
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
16 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563
Please input title and images.

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Travel

PT ส่วนลดสำหรับเติมน้ำมัน

ระยะเวลา
25
1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
Travel

Miracle Lounge Domestic (สนามบินดอนเมือง)

ระยะเวลา
150
15 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
Travel

Miracle Co-working Space สนามบินดอนเมือง

ระยะเวลา
100
20 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
Travel

Blue Card 2020 โอนคะแนนเพิ่มความสุข

ระยะเวลา
20
1 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564
Travel Shopping

เบาสบาย เที่ยวสนุกไปกับ VICTORINOX

ระยะเวลา
4,200
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ