เมืองไทยสไมล์คลับ ห่วงใยสุขภาพของคุณ รวบรวมโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง จากโรงพยาบาลชั้นนำ เพียงใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับคูปองตรวจสุขภาพ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

แลกรับคูปองผ่าน MTL Click Application  
โปรแกรมตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

1. โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ใช้ Smile Point 580 คะแนน

ตรวจมะเร็งปากมดลูก+อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ ThinPrep Pap Test + Pelvic ultrasound

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี

2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์ ใช้ Smile Point 670 คะแนน

ตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์ Digital Mammogram + Breast Ultrasound

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี

3. โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก ใช้ Smile Point 780 คะแนน

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) PSA
อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ Ultrasound KUB

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี

4. โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ ใช้ Smile Point 1,600 คะแนน 
*รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ ใช้ 600 คะแนน เนื่องจากไม่มีตรวจ Fibro Scan  
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg,Anti HBs,Anti-HBc
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HVC Total
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจภาวะผังพืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ *ไม่เข้าร่วม Fibro Scan
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี

5. โปรแกรมตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงมะเร็งเพศชาย (แพ็คใหญ่) ใช้ Smile Point 2,500 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
เอกซเรย์ปอด Chest x-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน กระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ( FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus eGFR)
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL - Cholesterol (Direct)
ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเพศชาย (แพ็คใหญ่)
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

6. โปรแกรมตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงมะเร็งเพศหญิง (แพ็คใหญ่) ใช้ Smile Point 2,900 คะแนน 

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
เอกซเรย์ปอด Chest x-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ( FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus eGFR)
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL - Cholesterol (Direct)
ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเพศหญิง (แพ็คใหญ่)
- โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลศิครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จ.อุบลราชธานี

 


1. MTL Click Application

2.Call Center 1766 

ดาวน์โหลด MTL Click Application   คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่

17 กุมภาพันธ์ 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 (คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

 

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 1 กรกฎาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) โดยแลกคะแนนสะสมผ่าน MTL Click Application และ Call Center 1766 กด 4 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. คูปองตรวจสุขภาพสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2565
3. สมาชิกฯ สามารถแลกได้ 4 สิทธิ์/ท่าน/โปรแกรม และสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
4. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯ จัดส่งคูปองตรวจสุขภาพทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ 
5. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
6. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
7. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนด 
- โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ ใช้ 600 คะแนน เนื่องจากไม่มีตรวจ Fibro Scan
9. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ
11. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
580 - 2,900
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
17 กุมภาพันธ์ 2565 – 1 กรกฎาคม 2565
*หมายเหตุ
เฉพาะสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ระดับ Prestige, Beyond Prestige และ The Ultimate เท่านั้น
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Health Activities

PANPURI Wellness 2022

ระยะเวลา
300
15 มิถุนายน 2565 – 14 มิถุนายน 2566
Health

Banyan Tree Gift Sets 2022

ระยะเวลา
800
20 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Health

Smile With BDMS wellness clinic

ระยะเวลา
2,400
23 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping Health

Smile With Rester 2022 (จัดส่งถึงบ้าน)

ระยะเวลา
320
13 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping Health

MEDKLINN 2022

ระยะเวลา
1,900
20 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping Health

Brand's Delivery 2022

ระยะเวลา
500
1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ