ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ เมืองไทยสไมล์ มอบโชค 2563 (คะแนนหมดอายุ)
รายชื่อผู้โชคดี รางวัล iPhone 12 จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล iPad Air 4 จำนวน 1 รางวัล คลิกที่นี่
รายชื่อผู้โชคดี รางวัล Gift Voucher Big C มูลค่า 500 บาท คลิกที่นี่
รายชื่อผู้โชคดี รางวัล Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท คลิกที่นี่
ายชื่อผู้โชคดี รางวัล Gift Voucher ร้านอาหาร MK มูลค่า 500 บาท คลิกที่นี่

ขั้นตอนการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีกรอกแบบฟอร์มยืนยันการรับของรางวัล
    เพื่อแจ้งศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ท่านสะดวกเข้าไปรับของรางวัล คลิก
    สำหรับชาวต่างชาติ (Link for foreigner),click here
2. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม
3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้าจะทำการโทรแจ้งรายละเอียดและเอกสารที่ใช้ในการรับของรางวัลดังนี้
- กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการรับรางวัล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรางวัล
- กรณีไม่ได้มารับรางวัลด้วยตัวเองให้นำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้โชคดีเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)…ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน) เป็นตัวแทนในการรับของรางวัล…(ชื่อของรางวัล)” พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่มารับแทนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
- ชำระค่าภาษีรับรางวัล 5 % จากมูลค่าของรางวัล (หากได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป)รายละเอียดของรางวัล
1. รางวัล iPhone 12 มูลค่า 38,134.80 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 38,134.80 บาท
2. รางวัล iPad Air 4 มูลค่า 27,606 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 27,606 บาท
3. รางวัล Gift Voucher Big C มูลค่า 500.- บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
4. รางวัล Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 500.- บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
5. รางวัล Gift Voucher ร้านอาหาร MK มูลค่า 500 บาท จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่า 225,000 บาท

จำนวนรางวัลทั้งหมด 2,502 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,290,740.80 บาท ทั้งนี้เป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ หรือสำนักงานสาขา ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป
2. ในการจับรางวัลชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยสามารถรับรางวัลมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมสลากทั้งหมด นำมารวมกันไว้ใน ภาชนะใสหรือเปิดโปร่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วเชิญแขกผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิเป็นที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการแลกคะแนนสะสม หรือใช้แสดงสิทธิ์ในการจับสลากเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เมืองไทยสไมล์คลับ จัดขึ้น ซึ่งมีจำนวนจำกัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นสมควร  โดยคะแนนสะสมมีอายุ 5 ปี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง  บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  โดยคะแนนสะสม Smile Point มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมืองไทยเมืองไทยสไมล์คลับ ทั้งนี้ ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไข
9. พนักงาน และตัวแทนฝ่ายขาย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม และรับรางวัลในกิจกรรมนี้


แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ