สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 30 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสด 100 บาท
1 ท่าน / 10 สิทธิ์ / สัปดาห์ จำนวนทั้งหมด 2,000 สิทธิ์
บัตรกำนัลแทนเงินสด หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2564แลกคะแนนที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต
สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน       400 สิทธิ์
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ            400 สิทธิ์
สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา      400 สิทธิ์
สาขาดิ เอ็มควอเทียร์                  400 สิทธิ์
สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก       400 สิทธิ์3 สิงหาคม 2563 –  20 มิถุนายน 2564ใช้ซื้อสินค้าภายในแผนก Sports Mall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน บลูพอร์ต เท่านั้น

เงื่อนไขและรายละเอียด

1.สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าภายในแผนก Sports Mall เท่านั้น
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรนี้
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม Smile Point ในทุกกรณี
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ในกรณีที่ได้แลกแล้วทุกกรณี
6. หากสมาชิกฯ ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแลกคะแนนสะสมSmile Pointเพื่อรับบัตรแทนจะต้องมีเอกสารแสดง    
ตัวตนของผู้รับแทน ดังนี้
6.1  เอกสารประกอบการดำเนินการแทน ได้แก่ 
       - สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกฯ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความมอบอำนาจตัวบรรจง เช่น “ข้าพเจ้า...(ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกัน)...ขอมอบอำนาจให้... (ชื่อผู้ดำเนินการแทน)...เป็นตัวแทนในการแลกคะแนน     สะสมเพื่อรับบัตร...โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสม Smile Point ของข้าพเจ้าจำนวน...คะแนน เพื่อแลกรับบัตรจำนวน...ใบ 
       - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน
7. พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิ์ได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ 
10. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด
11. เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
30
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
3 สิงหาคม 2563 – 20 มิถุนายน 2564
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Shopping

Central Let's Celebrate 2021

ระยะเวลา
25
13 พฤศจิกายน 2563 - 1 มีนาคม 2564
Health Shopping

FORDAYS Everyday

ระยะเวลา
500
15 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
Shopping

THE MALL LIFESTORE NGAMWONGWAN GRAND OPENING

ระยะเวลา
60 - 150
26 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
Health Shopping

Smile gift for you with Brand's

ระยะเวลา
110
1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
Shopping

Smile for you 2020 (July - December)

ระยะเวลา
120
20 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
Shopping

Rimping Supermarket ส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท

ระยะเวลา
150
1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
Shopping

บัตรกำนัลแทนเงินสดดอยคำ 200 บาท

ระยะเวลา
50
1 กันยายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ