สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point เปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม The 1 ผ่านช่องทาง MTLClick Application เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย จาก The 1
สิทธิพิเศษ
สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสม Smile Point 30 คะแนน เปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม The 1 จำนวน 800คะแนน (จำกัดจำนวน  1 ท่าน / 20 สิทธิ์ / เดือน รวม 20,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ)

รับสิทธิ์ได้ที่ MTL Click Application

 ขั้นตอนการรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application
1. เข้าเมนู เมืองไทย Smile Club 
2. เลื่อนจอมาด้านล่างสุด เข้า " การโอนคะแนนสะสม "
3. เลือกกิจกรรม " Smile Point to Point @ The 1"  เพื่อทำการโอนคะแนน
4. ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเรียบร้อย กดปุ่ม " โอนคะแนน " 
5. พิมพ์รหัสรับสิทธิ์ให้ถูกต้อง และกดปุ่ม" ตรวจสอบข้อมูล" 
6. แสดงชื่อ - สกุล ของสมาชิก กด " ใช่ " เพื่อดำเนินการต่อ (กรณีที่ลูกค้ากรอกรหัสสมาชิกไม่ถูกต้องแอพจะแสดง Pop-up ว่า " ไม่พบข้อมูลลูกค้า โปรดติดต่อ The 1 Call Center (02-660-1000)"  แนะนำลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรหัสสมาชิก แล้วดำเนินการใหม่อีกครั้ง)
7. ระบุจำนวน Smile Point ที่ต้องการโดยกดที่ +/- แล้วกดดำเนินการต่อ จากนั้นให้ตรวจสอบ ข้อมูลการแลก ติ๊กเครื่องหมายถูก ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วกดยืนยัน ลูกค้ารอรับ OTP และ กรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง
8. เมื่อลูกค้าแลกสำเร็จ แสดงหน้าสรุปรายละเอียดการแลก เพื่อ ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียด
- คะแนน Smile Point ที่ใช้โอนคะแนน
- คะแนน The 1
- รหัสสมาชิกที่ได้รับคะแนน

หมายเหตุ
- กรณีที่ลูกค้ากดโอนคะแนนเกินกว่าสิทธิ์ที่ลูกค้า สามารถโอนคะแนนได้ แล้วกดยืนยันการแลกจะขึ้นPop-up แสดงว่า "ท่านไม่สามารถทำรายการได้เหลือสิทธิ์ xx สิทธิ์เท่าน้ัน"(xx คือจำนวนคงเหลือที่ลูกค้าสามารถแลกได้)
- กรณีที่ลูกค้าโอนคะแนนครบตามสิทธิ์ที่ลูกค้า สามารถโอนคะแนนได้ แล้วกดยืนยันการแลกจะขึ้นPop-up แสดงว่า "ท่านไม่สามารถทารายการได้ ไม่สามารถแลก กิจกรรมได้ เน่ืองจากจานวนสิทธิ์เต็มแล้ว"

2 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและรายละเอียด

1.คะแนน The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
2. หากทำการโอนคะแนนแล้ว ระบบจะตัดคะแนนสะสมทันที และไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง
หรือคืนเป็นเป็นเงินสดได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากทำการโอนคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถตรวจสอบการโอนคะแนนเข้าในบัตร The 1 หรือเช็กคะแนนได้ที่ https://www.the1.co.th
4. เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. พนักงาน และตัวแทนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกกิจกรรมนี้ได้
7. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
9. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
30
วันที่
2 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Activities Shopping

Dyson Stores

ระยะเวลา
3,800
20 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563
Shopping

Smile Shopping Online @ Shopee

ระยะเวลา
15
1 เมษายน - 30 กันยายน 2563
Shopping

เมืองไทยสไมล์ @ARI

ระยะเวลา
25
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
Shopping

โอนคะแนนเพิ่มพลังช้อป POINT CONVERSION

ระยะเวลา
30
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
Shopping

แลก ลด ช้อปเพลิน กับ JD CENTRAL

ระยะเวลา
50
วันนี้ - 15 ธันวาคม 2563
Shopping

SMILE FOR ALL 2020 @ CENTRAL DEPARTMENT STORE

ระยะเวลา
30
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว