สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

สิทธิพิเศษจากร้านอาหารที่ร่วมโครงการ*
- รับส่วนลด จากร้านอาหารที่ร่วมโครงการ
- ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด
- กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรูปบัตรสมาชิกฯ อิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านอาหารที่ร่วมโครงการ (เปิดรูปบัตรผ่าน MTL CLICK APPLICATION) (สงวนสิทธิ์งดเว้นการถ่ายภาพหน้าจอ)

สิทธิพิเศษจากร้านอาหารที่ร่วมโครงการ คลิก

 

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท** - อิ่มครบ 800 บาท รับเลยบัตรกำนัล 100 บาท  
- 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / โครงการ จำนวนทั้งหมด 1,000 สิทธิ์  
- แสดงใบเสร็จ พร้อมกดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรหัสรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า และ Gourmet Eats ที่กำหนด ภายใน 30 นาที 

แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท***
- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 30 คะแนน แลกรับ บัตรกำนัล 100 บาท
- 1 ท่าน / 20 สิทธิ์ / สัปดาห์ จำนวนทั้งหมด 2,500 สิทธิ์
- กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรหัสรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า และ Gourmet Eats ที่กำหนด ภายใน 30 นาที

 

จุดแลกรับบัตรกำนัลศูนย์การค้า คลิก

ตรวจสอบร้านค้าที่รับบัตรกำนัลศูนย์ฯได้ที่ https://www.themall.co.th/th/promotions/304MTL Click Application  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่29 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน,  เดอะมอลล์บางแค, เดอะมอลล์บางกะปิ และ เดอะมอลล์โคราช

เงื่อนไขและรายละเอียด

*
1.กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรูปบัตรสมาชิกฯ อิเล็กทรอนิกส์ (เปิดรูปบัตรผ่าน MTL CLICK APPLICATION) (สงวนสิทธิ์งดเว้นการถ่ายภาพหน้าจอ)
2.สิทธิพิเศษส่วนลดร้านอาหารที่ร่วมรายการ สามารถใช้ได้ไม่จำกัดสิทธิ์
3.สิทธิพิเศษที่ได้รับจากร้านอาหารเป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด
4.พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

**
1.ทาน 800 บาท รับ บัตรกำนัล 100 บาท สามารถรวมใบเสร็จจากร้านอาหาร ภายในวัน และศูนย์การค้าสาขาเดียวกันเท่านั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา, นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระจากบัตรเครดิต, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
จะต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน 
2.บัตรกำนัลศูนย์การค้า 100 บาท ที่ได้รับจาก ทาน 800 บาทสามารถใช้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
3.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ทั้ง 3 ส่วนนี้สามารถใช้ร่วมกันได้
4.ตรวจสอบร้านค้าที่รับบัตรกำนัลศูนย์ฯได้ที่ https://www.themall.co.th/th/promotions/304
5.พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
6.เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯเป็นไปตามที่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กำหนด
7.เงื่อนไขในการแลกรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

***
1. บัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท จากการแลกคะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ทั้ง 3 ส่วนนี้สามารถใช้ร่วมกันได้
3.ตรวจสอบร้านค้าที่รับบัตรกำนัลศูนย์ฯได้ที่ https://www.themall.co.th/th/promotions/304
4.เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯเป็นไปตามที่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กำหนด
5.บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ทุกกรณี
6.บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
8.พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
10.เงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
11.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
30
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
29 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Dining

Smile Dinner With Goji Kitchen + Bar 2022

ระยะเวลา
430
10 มกราคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
Dining

Jones’ Salad เสิร์ฟเมนูสุขภาพ

ระยะเวลา
30
1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
Dining

AMOR

ระยะเวลา
25
1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
Dining

ส่วนลดค่าอาหาร 1112 Delivery

ระยะเวลา
35
1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565
Dining

Coffee Beans by Dao 2022

ระยะเวลา
35
1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
Dining

Getfresh

ระยะเวลา
30
1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
Dining

Smile Happy Fest

ระยะเวลา
30
1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ