เมืองไทยสไมล์คลับร่วมฉลองปรับโฉมใหม่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เท่านั้น
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้คะแนนน้อยกว่า ได้เยอะกว่า!!!*
พิเศษเฉพาะวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 วันเดียวเท่านั้น!!!

• เพียง 60 Smile Points แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 300 บาท
  (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ ; จำกัดสิทธิ์รวม 80 สิทธิ์)
• เพียง 150 Smile Points แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 600 บาท
  (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ ; จำกัดสิทธิ์รวม 80 สิทธิ์)
รับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 30 นาที  ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ ชั้น 1 บริเวณข้างบันไดเลื่อน ฝั่งลิฟต์แก้ว

แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ ได้ทุกสัปดาห์*

 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
 วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
• ใช้ 60 Smile Points แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 200 บาท  (1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / วัน ; จำกัดสิทธิ์รวม 490 สิทธิ์)
• ใช้ 150 Smile Points แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท (1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / วัน ; จำกัดสิทธิ์รวม 660 สิทธิ์)
รับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 30 นาที  ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ  ชั้น 1 บริเวณข้างบันไดเลื่อน ฝั่งลิฟต์แก้ว

LUCKY DRAW รับสิทธิ์ลุ้น**

รถยนต์ TOYOTA MAJESTY มูลค่า 1,914,000 บาท 
เมื่อช้อปรวมใบเสร็จในศูนย์ฯ หรือห้างฯ ครบทุก 1,000 บาท ได้สิทธิ์ลุ้นรถยนต์ 3 สิทธิ์ (จากปกติ 1 สิทธิ์)
แสดงใบเสร็จช้อปภายในวันเดียวกันเท่านั้น พร้อมรูปบัตรสมาชิกฯ อิเล็กทรอนิกส์ (เปิดรูปบัตรผ่าน MTL CLICK APPLICATION)
ช้อปในศูนย์ฯ รับสิทธิ์ที่ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ
ช้อปในห้างฯ  รับสิทธิ์ที่ จุด Inspector ภายในห้างฯ 
ใบเสร็จห้างฯ , ใบเสร็จศูนย์ฯ ไม่สามารถรวมกันได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

คลิกเพื่อดูร้านค้าที่ร่วมรายการบัตรกำนัลศูนย์ฯ

MTL Click Application

ดาวน์โหลด MTL Click Application   คลิกที่นี่แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564โปรดใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการ
 


เงื่อนไขและรายละเอียด

"*1.แลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ ที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานเท่านั้น
2.บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถนำไปใช้ได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
3.ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4.เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯ เป็นไปตามที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด
5.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม Smile Point ในทุกกรณี
6.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ในกรณีที่ลูกค้าได้แลกแล้วทุกกรณี
7.พนักงาน และตัวแทนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ใช้สิทธิ์ได้
8.บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ 
10.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
11.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

**1. สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิงโชค ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานเท่านั้น)
2. จับรางวัลในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ www.themall.co.th, www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card Application และ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ
4. ผู้โชคดีสามารถติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด
6. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัล หรือดำเนินการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
8. กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม การรับสิทธิ์หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสิทธิ์ต่างๆของกิจกรรมนี้ ให้ถือว่าการพิจจารณาของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ห้างฯ และศูนย์ฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.themall.co.th และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
60-150
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
26 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ตั้ง
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Shopping

THE MALL EAT & JOY

ระยะเวลา
30
1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
Shopping Travel

บัตร PTT Privilege มูลค่า 500 บาท

ระยะเวลา
155
20 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
Shopping

Rimping Supermarket ส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท

ระยะเวลา
150
1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
Shopping

All Black GARMIN เอาใจสายสุขภาพ

ระยะเวลา
3,000
1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564
Shopping

บัตรกำนัลแทนเงินสดดอยคำ 200 บาท

ระยะเวลา
50
1 กันยายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
Shopping

บัตรกำนัลแทนเงินสด Sports Mall 100 บาท

ระยะเวลา
30
3 สิงหาคม 2563 – 20 มิถุนายน 2564
Shopping

ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

ระยะเวลา
30
20 กรกฎาคม 2563 – 19 กรกฎาคม 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ