Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Mtl Logo Mobile 750x780
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 10

วันที่จัดกิจกรรม

28 กรกฏาคม 2567

วิธีการรับสิทธิ์

Call Center โทร. 1766

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

Smile CardPrestige CardBeyond Prestige CardThe Ultimate Card

JOG&JOY KILO RUN 2024

Detail Th


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับสิทธิ์ JOG&JOY KILO RUN 2024

สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ประตู 4 ดาวเรืองสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ
จำนวนสิทธิ์/ โครงการ : 10 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ
วันจัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2567
ระยะเวลาการแลกคะแนน :  วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 – 6 กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
คะแนนสะสม
1. ประเภท MINI MARATHON 10K ใช้คะแนนสะสม 20 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์

2. ประเภท SMILE RUN 5K ใช้คะแนนสะสม 10 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์

กำหนดการ
ประเภทการแข่งขัน

-MINI MARATHON 10K
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. Cut Off 07.30 น.

-SMILE RUN 5K
ปล่อยตัวเวลา 06.10 น.Redemption Channel Th

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับสิทธิ์การสมัคร ผ่านทาง Call center 1766 กด 4 กด 2