เพราะโควิด 19 ยังมีการกลายพันธ์ุอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ อีกทั้งยังมีโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และโรคที่อุบัติใหม่ ที่ทุกคนต่างก็มีความเสี่ยงกันทั้งนั้น โดยเฉพาะโควิด 19 ที่มีการกลายพันธุ์ใหม่ทำให้ติดเชื้อเร็วมากกว่าเดิม จนเกิดความไม่มั่นใจหากเจ็บป่วยขึ้นมาจะจ่ายไหวแค่ไหน การมีประกันสุขภาพที่คุ้มครองโควิด 19 ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็จะช่วยเสริมความมั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่คุ้มครองโควิด 19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงโรคระบาด โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป หรือโรคเก่าวนกลับมาใหม่ วงเงินเลือกได้ตั้งแต่ 200,000 ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 - 90 ปี(1) ดูแลคุณไปยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(2)

ไม่ว่าคุณต้องการประกันสุขภาพแบบไหน เมืองไทยประกันชีวิตก็มีให้เลือกตามที่คุณต้องการ

ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

Elite Health Plus
วงเงินความคุ้มครองสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี

คุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy โรคไต และการวินิจฉัย MRI เหมาจ่ายตามจริง โดยไม่ต้องแอดมิท ซื้อความคุ้มครองเสริมพิเศษเพิ่มได้ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ทำฟัน ดูแลสายตา คลอดบุตร

อ่านเพิ่มเติม

D Health
คุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาท(3)

ประกันสุขภาพที่ หากแอดมิทก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่ารักษา ค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด สูงถึง 5 ล้านบาท(3)

อ่านเพิ่มเติม

เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
คุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท (4)

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายไซซ์เล็ก ค่ารักษาตามจริง ดูแลคุณตั้งแต่แอดมิท ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เข้าถึงได้

อ่านเพิ่มเติม


 หมายเหตุ
(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส
(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์
(3) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(4) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยแบบ อีลิท เฮทล์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ