โรคไต ความดัน เบาหวาน โรคตับ อัลไซเมอร์ Super Health ก็เอาอยู่!!

Super Health ดีอย่างไร?

Super Health นิยามประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับคนยุคใหม่ จากผลิตภัณฑ์ของ MTL ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ

วางใจได้แม้ต้องการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ เพราะเราช่วยดูเหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(1)

คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาดโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 และอุบัติเหตุ
เจเนเรชันไหนก็สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี ดูแลสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี
เจ็บป่วยหนัก ต้องเข้าพักรักษาห้อง ICU ก็เหมาจ่ายตามจริง

ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

SuperSave จ่ายเบาๆแต่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทเลือกDHealth(2) เลยเหมาจ่ายค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่ารักษา ค่าหมอ ค่ายา ในวงเงินเดียวสูงถึง 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

Super Premium ดูแลเหนือระดับ Elite Health(3) วงเงินความคุ้มครองสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy โรคไต และการวินิจฉัย MRI เหมาจ่ายตามจริง โดยไม่ต้องแอดมิท

อ่านเพิ่มเติม
หมายเหตุ

(1) ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีในประเทศใช้ได้ตามสิทธิเฉพาะสถานพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น กรณีต่างประเทศใช้ได้ตามสิทธิ

(2) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

(3) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565  

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ