Muangthai

ประกันออนไลน์ทั้งหมด

อุบัติเหตุ

โครงการ PA สบายใจ

เหมาะสำหรับอายุ 1 เดือน - 70 ปี ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงยื่นบัตรกับโรงพยาบาลคู่สัญญา

อุบัติเหตุ

โครงการ PA Go

เหมาะสำหรับอายุ 1 เดือน - 75 ปี ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงยื่นบัตรกับโรงพยาบาลคู่สัญญา

ออมทรัพย์

โครงการเมืองไทย Smile Saving 20/8

เหมาะสำหรับอายุ 15-59 ปี สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

ออมทรัพย์

โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

เหมาะสำหรับอายุ 1 เดือน – 70 ปี สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

หลักประกันครอบครัว

โครงการเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

เหมาะสำหรับอายุ 1 เดือน – 70 ปีี ชำระเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองชีวิตยาวนานถึงครบอายุ 90 ปี

วางแผนหลังเกษียณ

โครงการเมืองไทย Smile Retirement

เหมาะสำหรับอายุ 20-55 ปี ก่อนเกษียณรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 250%* สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

ออมวันนี้...เพื่ออนาคตในวันหน้า รับบัตรของขวัญ The Mall มูลค่า 300 บาท*
เพียงซื้อประกัน Super Saving 14/7 ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม คลิก

*เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 • สำหรับผู้ซื้อประกันชีวิตผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ และมีการยืนยันทางโทรศัพท์แล้วเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อประกันชีวิตผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ และมีการยืนยันทางโทรศัพท์แล้ว เฉพาะ 20 ท่านแรก ภายในวันที่ 12 – 31 พ.ค. 60 เท่านั้น
 • บัตรของขวัญจะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์เท่านั้น
 • บริษัท ฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญให้ทางพัสดุไปรษณีย์ภายในเดือน ก.ค. 60 ทั้งนี้ หากบัตรของขวัญที่จัดส่งไปให้เกิดการตีกลับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งซ้ำ
 • บัตรของขวัญ หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2560
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามที่ The Mall กำหนด
 • พนักงานและตัวแทนของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์รับของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตอบทุกข้อสงสัยของประกันชีวิตออนไลน์

1) หากลืม Password ต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่ลูกค้าลืม password ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ คลิกที่ ลืมรหัสผ่าน หลังจากนั้นทำการใส่ อีเมล หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ท่านได้เคยทำการสมัครสมาชิกบัญชีดังกล่าวไว้ หลังจากนั้นทำการคลิกเพื่อรับรหัสผ่านทางอีเมล หากลูกค้ากรอกข้อมูลผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะล็อคดังนั้น ลูกค้าจะต้องส่งอีเมลแจ้งมาที่ dm_contact@muangthai.co.th แล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการ reset password แล้วตอบกลับลูกค้าทางอีเมลค่ะ

2) หากมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงิน หรือจ่ายเงินไม่สำเร็จจะต้องทำอย่างไร ?

 • กรณีติดปัญหาเรื่องตัดบัตรเครดิตไม่ได้ ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อสอบถามถึงปัญหาด้านวงเงิน
 • กรณีระบบล่ม ลูกค้าจะต้องเข้าหน้า web เพื่อลงทะเบียนกรอกรายละเอียดใหม่อีกครั้ง เนื่องจากระบบจะไม่มีการเก็บ draft ไว้
 • กรณีอื่นๆ โทร 1766 หรืออีเมล dm_contact@muangthai.co.th

3) หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลผู้รับประโยชน์ สามารถทำได้หรือไม่ ทำได้อย่างไร ?

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้วต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือติดต่อขอรับเอกสารแบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ โทร 1766 เมืองไทย Smile ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

4) การชำระเบี้ยประกันภัยในงวดต่ออายุ จะมีขั้นตอนอย่างไร ?

 • กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตจะชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุโดยการหักผ่านบัตรเครดิตเดิมที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ตอนสมัครค่ะ โดยจะเรียกเก็บทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน และหากเรียกเก็บไม่ได้ จะทำการเรียกเก็บอีกครั้งในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
 • กรณีชำระผ่าน Rabbit Line Pay จะชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุโดยการหักผ่านบัตร หรือบัญชีเดิมที่ท่านได้ผูกบัญชีไว้กับ Rabbit Line Pay โดยจะเรียกเก็บทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน และหากเรียกเก็บไม่ได้ จะทำการเรียกเก็บอีกครั้งในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป