ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบโครงการได้

Health at Home
บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน

*ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม
**สำหรับแผน 6 
***เป็นการจ่ายผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมา 1 ปี