เมื่อพูดถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังสงสัยว่า หากครอบครัวมีประวัติป่วยโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านี้ ลูกๆ หลานๆ รวมถึงตัวเราเองจะมีความเสี่ยงแค่ไหน? แม้จะซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ ไว้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ตาม เมืองไทยประกันชีวิตมีข้อมูลมาแบ่งปันเช่นเคย

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคมีความซับซ้อน และมีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคได้ โดย 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น  มะเร็งเต้านม และ มะเร็งรังไข่ ดังนั้น แม้ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็อาจป่วยเป็นมะเร็งได้อยู่ดีหากครอบครัวมีประวัติ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไกลไปมาก สามารถตรวจเช็กสุขภาพได้ตลอดเพื่อให้เราสามารถรับมือได้ทันท่วงที

ที่มา โรงพยาบาลพญาไท 2

โรคมะเร็ง

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมในการกินอาหาร เช่น กินอาหารที่มีแป้งและไขมันมาก หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปริมาณมาก และยังสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีกด้วย และหากเป็นแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แถมยังพ่วงมาด้วยโรคแทรกซ้อนที่ทำให้สุขภาพทรุดเพิ่มได้ง่ายๆ หากป่วยเรื้อรังมานานหลายปี ซึ่งโรคเบาหวานจะแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ในที่นี้ชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้คือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโอกาสเกิดมากกว่า โดยมีความเสี่ยงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ประมาณ 95 % ของผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินร่วมกับการที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอ

ที่มา โรงพยาบาลวิภาวดี, www.honestdocs.co

โรคเบาหวาน

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

โรคหัวใจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคเบาหวาน มีความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด เครียด รวมไปถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งจากสถิติพบว่า 1 ใน 200 คนที่เป็นโรคหัวใจมีสาเหตุจากพันธุกรรม โดยผลวิจัยระบุว่า ผู้ที่มีพี่น้องเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนวัยอันควร จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่าขึ้นไป ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายหากครอบครัวมีประวัติป่วยโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์และหมั่นเช็กสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรค เพราะเมื่อได้รับการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยป้องกันอาการรุนแรงของโรคได้

ที่มา www.bnhhospital.com

โรคหัวใจ

โรคอัลไซเมอร์

4. รักษาสุขภาพจิตใจให้ดี

โรคสุดท้ายคือโรคสมองเสื่อม หลายคนอาจเรียกว่าโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดขึ้นกับคนที่อายุมากและคนที่อายุยังน้อยได้เหมือนกัน อาจแตกต่างกันตรงที่สาเหตุ เพราะผู้สูงอายุจะเป็นอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือมีส่วนเสียหายของสมอง แต่อัลไซเมอร์ในวัยรุ่นหรือวัยกลางคนจะเกิดจากพันธุกรรมเป็นหลัก ซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นจะมีพ่อแม่ที่เป็น “โรคอัลไซเมอร์ ชนิดเกิดก่อนวัย” ที่มีค่าความเสี่ยงถึงร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าสูงมาก และเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเรามีความเสี่ยงโรคนี้หรือไม่ ควรตรวจเช็กสุขภาพตัวเองและของครอบครัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคร้าย

ที่มา amprohealth.com

4. รักษาสุขภาพจิตใจให้ดี

สำหรับคนที่ครอบครัวมีประวัติสุขภาพป่วยเป็นโรคร้าย ทำให้ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ การซื้อประกันชีวิตและสุขภาพก็เป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงได้ ซึ่งหากจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและสุขภาพก็ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันให้ชัดเจน ว่าคุ้มครองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคใดบ้าง ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ได้ออกแบบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ที่ครอบคลุมทั้งการรักษาโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และโรคระบาดตามฤดูกาล ให้คุณคลายกังวลทุกความเสี่ยงของเรื่องสุขภาพ

 

หมายเหตุ

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept