Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ปลดล็อกเที่ยวต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้าง Content Desktop1440 X390

What Do You Need to Prepare for International Travel Post-Lockdown?

สายเที่ยวเตรียมตัวพร้อมกันหรือยัง เพราะหลายประเทศเริ่มทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากทั่วโลกอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มาเกือบ 3 ปี ทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศท่องเที่ยวปิดไม่รับชาวต่างชาติ เมื่อกลับมาเปิดแล้วการเดินทางเข้าประเทศนั้นย่อมมีข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่เหมือนเดิม ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิด 19 แบบนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้าง ต้องระวังเรื่องสุขภาพแค่ไหน เมืองไทยประกันชีวิตมีขั้นตอนมาแนะนำ


ปลดล็อกเที่ยวต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้าง Blog1

เช็กข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางเข้า-ออกของประเทศ


ก่อนอื่นต้องหาข้อมูลว่ามีประเทศไหนบ้างที่เปิดประเทศรับคนต่างชาติแล้ว ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565) มีหลายประเทศที่ดีเดย์เปิดประเทศในวันที่ 1 เมษายน 2565 เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย เป็นต้น เมื่อเรากำหนดประเทศที่ต้องการจะเดินทางได้แล้ว ก่อนอื่นควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ ก่อนเดินทาง เช่น มีเอกสารอะไรบ้าง ต้องกักตัวหลังเดินทางเข้าประเทศหรือไม่ หรือต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กี่เข็ม ซึ่งการเที่ยวต่างประเทศวัคซีนที่ฉีดจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Serum Institute of India, Jassen (Johnson & Johnson), Sinopharm/ Beijing Institute of Biological Products (BIBP), Sinovac, Bharat Biotech, India, Novavax


ปลดล็อกเที่ยวต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้าง Blog2

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน


สิ่งสำคัญในการเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ คือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ซึ่งแน่นอนว่าต่างกับเอกสารในสถานการณ์ปกติอยู่แล้ว โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถานทูตของประเทศนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่มีเอกสารที่จำเป็น ดังนี้ เอกสารยืนยันตัวตนของผู้เดินทาง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนสำหรับการเดินทาง


 • วีซ่า (Visas) สำหรับบางประเทศต้องทำการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ
 • ใบรับรองผลการตรวจโควิด โดยการตรวจแบบ RT-PCR ผลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • วัคซีนพาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และต้องเป็นวัคซีนชนิดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประเทศทางเท่านั้น รวมถึงบางประเทศอนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น
 • ตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ เอกสารการจองที่พัก สำหรับการใช้ยืนยันในด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง


ปลดล็อกเที่ยวต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้าง Blog3

กลับเข้าประเทศต้องเตรียมอะไรบ้าง


เมื่อจะกลับเข้าประเทศก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเข้าหรือออกนอกประเทศควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ประเทศไทยอนุญาตให้นักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศที่ต้องการเข้าประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องโชว์ผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง ซึ่งการเดินทางเข้าประเทศไทยจะมีทั้งหมด 3 วิธี คือ Test & Go กักตัวในวันที่ 1 เพื่อรอผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR, Sandbox พำนักและท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำหนดเป็นเวลา 7 วัน และ Alternative Quarantine (AQ) เข้าพักในโรงแรม AQ หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด เป็นเวลา 5-7 วัน ที่สำคัญควรติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอเพราะเงื่อนไขการเข้า-ออกประเทศ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา


ปลดล็อกเที่ยวต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้าง Blog4

มีประกันสุขภาพเพิ่มความอุ่นใจระหว่างเดินทาง


แน่นอนว่าการเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้แต่อยู่ในประเทศตัวเองต่างก็มีความเสี่ยงโรคภัยหรือเกิดเหตุการไม่คาดฝันได้ทั้งนั้น การมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้น โดยเฉพาะประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงการรักษาได้ทั่วโลกก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตได้ออกแบบความคุ้มครองสุขภาพอีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ที่ให้คุณพลัสความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ เหมาจ่ายตามจริง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี +เข้ารักษาได้ทุก รพ. ทั่วไทยหรือหรือทั่วทุกมุมโลก(1) คุ้มครองทั้งโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองครบทั้ง IPD และ OPD(2) เบี้ยวันละไม่ถึง 94 บาท(3)


✔ คุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน แบบเหมาจ่ายตามจริง หรือ ห้องเดี่ยวพิเศษก็คุ้มครอง 10,000 - 25,000 บาทต่อวัน

✔ คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน

✔ ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบเคมีบำบัดและแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การวินิจฉัยแบบ MRI และการฟอกไตโดยไม่ต้องแอดมิท

✔ เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล

✔ เลือกซื้อเพิ่มได้ ความคุ้มครองคลอดบุตร หรือ แพ็กตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม ฉีดวัคซีน และค่ารักษาทางสายตา ได้ตามใจ


ซื้อวันนี้! ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% สูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


(1) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

(2) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท

(3) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 34 ปี แผน 20 ล้านบาท พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี


 • สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยแบบ อีลิท เฮทล์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 24/03/65

🔖 Spring News (ข้อมูล ณ วันที่ 21/03/65)

🔖 klook (ข้อมูล ณ วันที่ 08/02/65)

🔖 the standard (ข้อมูล ณ วันที่ 08/03/65)

🔖 MGR ONLINE (ข้อมูล ณ วันที่ 24/03/65)

Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

บทความน่าสนใจ