Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

1

ใช้ชีวิตให้เต็มแม็กซ์ในแบบที่ต้องการ กับ “คุณเอิร์ธ สุธา”

May 25, 2022

5 minutes


“เมื่อมีความคุ้มครองสุขภาพแล้ว เราก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ และสามารถมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราต้องการได้ เพราะส่วนตัวชอบออกเดินทางท่องเที่ยว มีเวลาว่างก็หยิบกระเป๋าไปแบ็คแพ็กคนเดียว หรือตระเวนหาของอร่อย ๆ กินเป็นประจำ”


ข้อจำกัดของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ทั้งสถานะภาพ อายุ เพศ อาชีพ หรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่าง แต่จะตัดสินใจอย่างไรหากต้องเลือกความคุ้มครองสุขภาพให้ตรงกับช่วงชีวิตและไลฟ์สไตล์ของตัวเอง วันนี้ “คุณเอิร์ธ สุธา เขียวสะอาด” มีคำแนะนำดี ๆ ในการเลือกความคุ้มครองสุขภาพให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง


2


เลือกความครองสุขภาพ แบบไหนให้ตัวเอง


เหตุผลแบบไหนที่ทำให้คุณเอิร์ธตัดสินใจเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพให้กับตัวเอง แม้ว่าร่างกายยังแข็งแรงไม่มีโรคภัย หรืออาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น


“โดยส่วนตัวเป็นพี่ชายคนโต เรามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบ้าน จึงไม่อยากให้อาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มาเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่บ้าน และเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งพอมีความคุ้มครองสุขภาพ ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”


ซึ่งหากใครมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หรือมีภาระที่ต้องรับผิดหลากหลากหลายอย่างแบบคุณเอิร์ธความคุ้มครองสุขภาพจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น


3


ความรู้สึกหลังจากวางแผน ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ


ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของคุณเอิร์ธหลังจากเลือกความคุ้มครองสุขภาพทำให้มั่นใจในการใช้ชีวิตมากกว่าเคย


“มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในทุก ๆ วันมากขึ้น รวมถึงได้มีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราต้องการ ทั้งการวางแผนชีวิต work life balance ได้เต็มที่ เพราะว่าความคุ้มครองสุขภาพสามารถเข้ามาซัพพอร์ต ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เราคาดเดาไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไต โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง รวมถึงโรคที่อาจจะอุบัติใหม่ในอนาคต ซึ่งความคุ้มครองตรงนี้จะสามารถแบ่งเบาช่วยเหลือเราได้แน่นอน” ดูเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกเชื่อว่าหลายคนอาจมีข้อจำกัดในการเลือกความคุ้มครองสุขภาพ ซึ่งจริงแล้ว ๆ เราสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และช่วงชีวิตของเราได้ ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตมีความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายให้เลือกหลากหลายแบบ หลายแผน เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์


ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต
ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ


✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท
✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่
✅ อายุรับประกันสูงสุด 90ปี(1) ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี(2)
✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ


(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส
(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

บทความน่าสนใจ