Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Content Desktop 1440 X390

ฮาวทูแฮปปี้ ชีวิตจะดีย์ ถ้าทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป

January 17, 2021

3 minutes

2019 อาจจะมีทั้งสุข เศร้า 2020 ขอตั้งเป้า ขอเป็นคนที่มีแต่ความสุข#ฮาวทูแฮปปี้ ชีวิตจะดีย์ ถ้าทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป ทิ้งอะไรแล้วแฮปปี้ ป่ะ... ไปทิ้งด้วยกัน


Content Article600 X600 1


1. ทิ้งเรื่องแย่ให้ไว


เรื่องดี เรื่องไม่ดี มันเกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าไปเปลืองเวลากับเรื่องทุกข์ เรื่องแย่ๆ มา ก็ทิ้งมันไปให้ไว เก็บไว้เฉพาะเรื่องที่สุขก็พอ รู้ว่าพูดง่าย แต่ทำยาก แต่เริ่มเลยถ้าอยากมีความสุข


Content Article600 X600 2


2. ทิ้งคนแย่ให้ทัน


เราเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ได้ก็จริง แต่เราเลือกคนที่จะแคร์ในชีวิตได้ ใส่ใจเฉพาะคนที่แคร์เรา ส่วนคนที่แย่ก็คัดทิ้งจากใจให้ทันแปลกที่พอตัดออกไป แล้วความสุขง่าย ๆ ก็เข้ามาเร็วจริง ๆ


Content Article600 X600 3


3. ทิ้งนิสัยแย่ให้หมด


จะนิสัยขี้เกียจออกกำลัง นิสัยช้อปล้มละลายแบบไหนที่ทำเราปวดหัวมาตลอด 2019 ก็ทิ้งไปให้หมด ถ้าหลายอย่างไม่ไหว ก็ค่อยๆ เริ่มไปทีละเรื่อง เลือกที่แก้ได้ง่ายก่อน แล้วต่อมาจะเป็นเรื่องง่ายจนคาดไม่ถึง

Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

บทความน่าสนใจ