Property details

Location

12 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Property Type

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

Property Code

MT-OB-5003

Sale

6,500,000

ชื่อโครงการ
112 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(สนใจซื้อโปรดติดต่อคุณกิตติเดช โทร.081-8346834)