Property details

ที่ตั้ง

112 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ประเภททรัพย์สิน

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

รหัสทรัพย์สิน

MT-OB-5003

ราคาขาย

6,500,000

ชื่อโครงการ
112 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(สนใจซื้อโปรดติดต่อคุณกิตติเดช โทร.081-8346834)