Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ติดต่อเรา หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

# สะดวกโทรหาเราได้ทุกเมื่อCall Center ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

# 1766

กด 1

สอบถามยอดค้างชำระ/ขอใบแจ้งการชำระเบี้ย/ ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

กด 2

สอบถามขั้นตอนและเอกสารการเคลม สำหรับประกันรายเดี่ยว

กด 3

สอบถามการใช้สิทธิ์กู้ การเวนคืนกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สอบถามเงินที่ได้รับคืนระหว่างสัญญา และเงินครบสัญญา

กด 4

บริการเมืองไทย Smile Club - โครงการ MTL Fit

กด 6

สอบถามข้อมูลประกันชีวิตควบการลงทุน (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กด 7

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และเสนอแนะบริการ (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กด 8

ประกันชีวิตกลุ่ม

กด 9

ติดต่อเจ้าหน้าที่ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กด 0

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า

# ฝากข้อความไว้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับ# แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลและระบุเรื่องที่ต้องการติดต่อเพื่อที่เราจะสามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลของท่าน เราจะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ)