ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้

uDesign คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้คุณดีไซน์ชีวิตตัวเองได้คุ้มค่ามากกว่าที่เคย ชำระเบี้ยเท่ากัน แต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(1) เลือกแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่เบี้ยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญา(2) เมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับเปลี่ยนสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนการลงทุนได้ กรมธรรม์มีความยืดหยุ่น เพิ่ม ถอน หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาได้ พร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุม ทั้งโรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(3) นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล สามารถดูพอร์ตการลงทุน เปรียบเทียบพอร์ตการลงทุน และทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนผ่าน MTL Click Application เพื่อวางแผนการเงินในระยะยาวได้ ทำให้เรื่องของการเงินและชีวิตเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้น

ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นนี้ ทำให้ uDesign แตกต่างจากประกันแบบทั่วไป และเป็นตัวเลือกที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาว ทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเรื่องสร้างความมั่งคั่งในชีวิตโสดของวัยหนุ่มสาว เพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัว เพื่อสร้างหลักประกันให้คนที่คุณรักได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง ตลอดจนสร้างความสุขใจให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นภาระใครในวัยเกษียณ

ประกันชีวิตที่ใช่ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

ไม่ว่าจะสถานการณ์ปัจจุบันหรือช่วงไหน การวางแผนชีวิตและการเงินถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะมีเหตุการณ์หรือค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นการวางแผนชีวิตและการเงินให้ตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น

Unit Linked

ชีวิตโสดสำหรับคนหนุ่มสาว เป็นช่วงที่มีเรื่องให้โฟกัสมากมาย ทั้งเรื่องงาน เรื่องธุรกิจ หรือการลงทุนที่จะต้องกล้าเสี่ยง กล้าลงทุน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเอง

uDesign คือ ตัวช่วยวางแผนชีวิตและการเงินที่ตอบโจทย์สำหรับคนโสด ด้วยความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนชั้นนำ สามารถหยุดจ่ายเบี้ยได้ หรือ ถอนเงินลงทุนบางส่วนมาใช้โดยความคุ้มครองยังคงอยู่ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์

Unit Linked

สำหรับชีวิตครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่ต้องทุ่มเทความรักความห่วงใยให้กับคนที่คุณรักหรือลูกน้อย ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนอนาคตที่สดใสของพวกเขา ให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ ตอบโจทย์การวางแผนชีวิตและการเงินของครอบครัว เพื่อสร้างหลักประกันให้คนที่คุณรักได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมั่นคง ด้วยหลักประกันแทนความห่วงใย เลือกความคุ้มครองได้ไม่จำกัด จะลดหรือเพิ่มความคุ้มครองก็ทำได้ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุน

Unit Linked

สำหรับชีวิตเกษียณ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พักผ่อนและเก็บเกี่ยวความสุขในแบบที่ชอบ ซึ่งคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ใช้ชีวิตที่เป็นของเราจริงๆ โดยไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว ตอบโจทย์การวางแผนชีวิตและการเงินเพื่อชีวิตเกษียณที่เกษมของคุณ เพราะสามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนบางส่วนมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ สุขภาพดีด้วยการเลือกเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรงที่จ่ายเบี้ยคงที่* ทั้งยังมีหลักประกันส่งต่อให้คนข้างหลัง

Unit Linked

สุขภาพคือสิ่งสำคัญ ไม่ว่าวัยไหน จะโสดหรือมีครอบครัว ดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ นี่คือประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ในการวางแผนชีวิตและสุขภาพเพื่อนักวางแผนชีวิตคนเก่งเช่นคุณ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่ให้คุณเลือกได้ตามใจ คุ้มครองกันยาวๆ ด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดชีพ(2)

หมายเหตุ: 
(1)ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20
(2)สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
(3)เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์
- ระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383
- ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์ 
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

จุดเด่น

เลือกความคุ้มครอง

ได้สูงไม่จำกัด

คล่องตัว

เลือกหยุดพักชำระเบี้ย เพิ่ม หรือถอนมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมเมื่อไหร่ก็ได้

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า

จากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย

ยืดหยุ่น

เพิ่มหรือลดความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนได้

เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติม

การประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง เพื่อรับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น ด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดชีพ

หลากหลายบริการดูแลกรมธรรม์

ให้คุณอุ่นใจทุกสถานการณ์การลงทุน

คำเตือน
- การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกรมธรรม์
- การถอนเงินลงทุนออกบางส่วนอาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่ได้รับลดลง
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน

uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน Healthy แค่ไหน ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับคนพิเศษ uDesign ออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา คุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว

ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้ - mDesign

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

mGrow 615 รับความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี* พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2%** ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7

mOnePlus

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี*

จ่ายครั้งเดียวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว

จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต+ลงทุนยาวๆ - mOne

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

เพราะชีวิตมีเรื่องราวที่ต่างกัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก "คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ