ตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการลงทุนและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอได้ที่ คลิก
2. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตั้งแต่ปี 2546 และเริ่มเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สินได้ที่ คลิก
3. บริษัทฯ อาจได้รับค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทจัดการไม่ได้ส่งผลใด ๆ กับค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. 
4. ท่านสามารถติดตามข้อมูลธุรกรรม/การกระทำใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ คลิก

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ