Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Payment Mobile
บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่าน Mobile Banking

หมดกังวลเรื่องการชำระเบี้ยประกันภัย ให้คุณได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง ใช้ชีวิตไม่สะดุด ไม่พลาดทุกการชำระเพียงสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุ ผ่าน Mobile Banking สะดวกสบาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สมัครบริการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่ออายุผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ผ่าน 5 ธนาคาร ดังนี้

01k Plus ธนาคารกสิกรไทย ผ่าน MTL Click Application คลิก
02 Krung Thai ธนาคารกรุงไทย คลิก
03bay ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิก
04scb ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิก
S  18055208 ธนาคารกรุงเทพ คลิก


หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนด

บริการอื่นๆ

รับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย

 Picture2
(เฉพาะแบบประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่อนุญาตให้รับชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น สำหรับช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย รับเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)

วิธีสมัครหักผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
1. กรอก “แบบฟอร์มหนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร”
2. นำส่งแบบฟอร์มฯ (ฉบับจริง 1 ชุด) พร้อมสำเนาบัตรเครดิต 1 ชุด มายังบริษัทฯ
3.ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310