ชำระผ่าน MTL Click Application


Bank Accountบัตรเครดิต

 1. เลือก เมนูการชำระเบี้ย
 2. เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการชำระ
 3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ
 4. เลือกช่องทางที่ต้องการชำระ > บัตรเครดิต
 5. เลือกธนาคารเจ้าของบัตร (ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอื่นๆ)
 6. ระบบจะเข้าสู่ Gateway ธนาคาร
 7. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการชำระเงิน
 8. เสร็จสิ้นการชำระเงิน


Bank Accountบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Debit Card)

 1. เลือก เมนูการชำระเบี้ย
 2. เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการชำระ
 3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ
 4. เลือกช่องทางที่ต้องการชำระ > บัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Debit Card)
  (ลูกค้าต้องทำการเชื่อมต่อบัตรเดบิตก่อน โดยทำในครั้งแรกครั้งเดียว และสามารถกดยกเลิกการเชื่อมต่อได้)
 5. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการชำระเงิน
 6. เสร็จสิ้นการชำระเงิน


Counterเคาน์เตอร์ (Counter Service, Bank, MTL Branch)

 1. เลือก เมนูการชำระเบี้ย
 2. เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการชำระ
 3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ
 4. เลือกช่องทางที่ต้องการชำระ > เคาน์เตอร์ (Counter Service, Bank, MTL Branch)
 5. ระบบจะแสดง Barcode/QR Code
 6. สามารถนำ Barcode/QR Code ไปสแกน ณ จุด รับชำระ เพื่อทำการชำระเงิน
 7. เสร็จสิ้นการชำระเงิน


หมายเหตุ: กรณีที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้
(โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสภายใน 3 วันทำการ) ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่โทร. 1766Receive OtpKPlus Application

 1. เลือก เมนูการชำระเบี้ย
 2. เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการชำระ
 3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ
 4. เลือกช่องทางที่ต้องการชำระ > KPlus Application
 5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี KPlus
 6. ระบบจะแสดง Pop up แจ้งให้ไปทำการชำระเงินบน KPlus Application
 7. เปิด KPlus Application
 8. ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระผ่าน เมนูการแจ้งเตือน
 9. ตรวจสอบข้อมูลและทำการชำระเงิน
 10. เสร็จสิ้นการชำระเงิน