Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

เกี่ยวกับองค์กร

  เมืองไทยประกันชีวิตของเรายังคงสร้างความเชื่อมั่นและรอยยิ้มให้แก่คนไทยมาเป็นเวลากว่า 73 ปี ตั้งแต่ก้าวแรกของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการความรู้และสร้างหลักประกันในการออมเงินให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นบริษัทประกันที่มีความแข็งแกร่ง และอยู่เคียงข้างประชาชนไทยทุกสถานการณ์ ไม่เพียง แค่รักษาความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการออมเงิน ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทฯ ไม่หยุดพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

  บริษัทฯ ได้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความหลากหลายของความต้องการในตลาดปัจจุบัน และพัฒนาบริการที่เน้นความคุ้มค่าและความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า บริษัทฯได้รับการตอบรับจากตลาดด้วยการสร้างการเข้าถึงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเสนอบริการในทุกรูปแบบและแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ทำให้บริษัทฯ พร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

  บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และยังดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  นับต่อจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารอบด้านอย่างมั่นคง ยั่งยืน และคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะพร้อมเดินเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต

About Mtl Banner
Csr

ข่าวสารและกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

อัปเดตข่าวสาร และกิจกรรมด้าน ESG
ของเมืองไทยประกันชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
Press

ข่าวสารอัปเดต

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของเมืองไทยประกันชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
Job

รับสมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุข
ของเมืองไทยประกันชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
Esg

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

เมืองไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Ir

นักลงทุนสัมพันธ์

วารสาร IR Fact Sheet และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

รางวัลการันตีความสำเร็จ

Picture on Mtl Web 332 X382 Without Text

รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) 2565

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Achievement 5

รางวัล AREA 2015 (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015)

สาขา SME : CSR จาก Enterprise Asia

Achievement 3

การประกัน - ประเทศไทยลอนดอน 2558 - 2559

Achievement 1

รางวัล Most innovative Life Insurance Company

จาก International Finance Magazine

Achievement 2

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี ประจำปี 2014,2017

จัดโดยนิตรสาร Asia Insurance Review

Achievement 4

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Award

จาก Enterprise Asia

17 Th Asia Insurance Industry Awards 2013

รางวัล Cororate Social Responsibillity 2013

จัดโดยนิตรสาร Asia Insurance Review

Business Continuity Management Standard

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012

ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

The Thai Chamber of Commerce

รางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น” หอการค้าไทย ประจำปี 2548 , 2562 และ 2565

จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Nacc

รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2562

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

Fich Rathings

A- (Stable Outlook) AAA(tha) (Stable Outlook)

Sp Global Ratings

BBB+ (Stable Outlook)

Banner Mtl 332x382 White

รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2564

International Standard Certification

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

ใบรับรองเลขที่ TH98/1709

Superbrands Award

รางวัล Superbrands จาก Superbrands Thailand

Trusted Brand Award Gold

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจำปี 2553 - 2556

จากนิตยสาร Reader's Digest