Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

เรามุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัท ประกันชีวิต ที่มั่นคงและแข็งแกร่งและอันดับ 1

ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการและระบบการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง

บริษัท ของเราให้บริการอะไร

{'ผู้นำด้านประกันภัย'}

ผู้นำด้านประกันภัย

เราเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตระดับภูมิภาคที่มี ความแข็งแกร่งทางการเงินและแบรนด์ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากล

{'จุดเน้นของลูกค้า'}

จุดเน้นของลูกค้า

เรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าและมอบผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและบริการที่เกี่ยว
ข้องซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีและตอบสนองชีวิต

{'ความยั่งยืนในอนาคต'}

ความยั่งยืนในอนาคต

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวพร้อมมอบความสุขให้กับลูกค้าพนักงานคู่ค้าผู้ถือหุ้น
และสังคม

พบกับผู้คนที่มีความสุขของเรา

ปาณัท สุทธินนท์

ปาณัท สุทธินนท์

รองกรรมการผู้จัดการ

การทำงานที่ MTL ช่วยให้ผมได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่และช่วยให้ผมเติบโตขึ้นทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ที่ MTL เรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาช่องว่างความคุ้มครอง (mortality protection gap) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสำคัญของประเทศไทย ด้วยการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประกันชีวิตและประกันสุุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับ
ธีรพล เกียรติบัณฑิตกุล

ธีรพล เกียรติบัณฑิตกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายรับชำระเงิน

รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่อยากเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อธุรกิจประกัน และรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์การจ่ายเบี้ยประกันของลูกค้าให้ง่าย เร็วและราบรื่นขึ้นผ่านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อตอบสนองกับสังคมไร้เงินสด
พรประภา โกมลสุทธิ

พรประภา โกมลสุทธิ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี

แม้ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เปรียบเสมือนภาษาทางบัญชีที่ทุกคนรู้จัก แต่ MTL เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำงานด้าน IFRS โดยเฉพาะ ที่นี่ไม่ได้มองว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำงานร่วมกันของพนักงานหลากหลายฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งยังมีพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงาน ช่วยผลักดันให้การนำ IFRS มาใช้ประสบความสำเร็จ

ใคร ๆ ก็แฮปปี้ที่ได้ร่วมงานกับเรา

สมัครเป็นตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต

สมัครเป็น MTL Agent

มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเมืองไทยเส้นทางสู่ความสำเร็จในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย ผ่านระบบการอบรมที่ครบวงจร เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด

สมัครเป็นพนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

สมัครเป็น พนักงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุขของเมืองไทยประกันชีวิต หากคุณมองหาสถานที่ทำงานที่เห็นถึง ศักยภาพของคุณ และโอกาสในการเติบโตในอาชีพ เช็กตำแหน่งที่มีการเปิดรับ และสมัครเพื่อพร้อมเติบโตไปกับเรา