เรามุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัท ประกันชีวิต ที่มั่นคงและแข็งแกร่งและอันดับ 1

ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการและระบบการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง

บริษัท ของเราให้บริการอะไร

{'ผู้นำด้านประกันภัย'}

ผู้นำด้านประกันภัย

เราเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตระดับภูมิภาคที่มี ความแข็งแกร่งทางการเงินและแบรนด์ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากล

{'จุดเน้นของลูกค้า'}

จุดเน้นของลูกค้า

เรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าและมอบผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและบริการที่เกี่ยว
ข้องซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีและตอบสนองชีวิต

{'ความยั่งยืนในอนาคต'}

ความยั่งยืนในอนาคต

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวพร้อมมอบความสุขให้กับลูกค้าพนักงานคู่ค้าผู้ถือหุ้น
และสังคม

พบกับผู้คนที่มีความสุขของเรา

Kiddee Insawad

Kiddee Insawad

Community and Partnership Specialist

หนึ่งในโครงการของ MTL คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไข Pain point ที่ว่า “การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อ” เทคโนโลยีขั้นสูงถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทุกขั้นตอนของ “โครงการสุขภาพ” ของเราได้รับการพัฒนาบนหลักการ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” และ “นอกใน” ทุกองค์ประกอบผ่านการประมวลผล วิเคราะห์ และวางแผนเพื่อสร้างชุมชนคนรักสุขภาพ เราต้องการให้พวกเขามีความสุขกับการดูแลตัวเองและขับเคลื่อนสังคมไปสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

ใคร ๆ ก็แฮปปี้ที่ได้ร่วมงานกับเรา

สมัครเป็นตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต

สมัครเป็น MTL Agent

มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเมืองไทยเส้นทางสู่ความสำเร็จในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย ผ่านระบบการอบรมที่ครบวงจร เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด

สมัครเป็นพนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

สมัครเป็น พนักงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุขของเมืองไทยประกันชีวิต หากคุณมองหาสถานที่ทำงานที่เห็นถึง ศักยภาพของคุณ และโอกาสในการเติบโตในอาชีพ เช็กตำแหน่งที่มีการเปิดรับ และสมัครเพื่อพร้อมเติบโตไปกับเรา