Mtl Portfolio Management Mtl Click Feb 800x500 Th

มั่นใจให้เราดูแลการลงทุนเพื่อคุณ

มั่นใจ

ด้วยพอร์ตการลงทุนคุณภาพ ที่ออกแบบโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

ติดตาม

ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้รับกับทุกสถานการณ์

สบายใจ

มีผู้จัดการกองทุนมาช่วยดูแลและบริหาร โดยลงทุนภายใต้นโยบายของพอร์ตการลงทุนนั้น

MTL Portfolio Management
บริการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ที่บริษัทฯ จะดูแลพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการคัดเลือกกองทุนรวม กำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงปรับเปลี่ยนการลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทันตามสถานการณ์
ตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่มีเวลาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน ต้องการให้ผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการลงทุนคอยติดตามดูแลพอร์ตการลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • บริหารพอร์ตการลงทุนโดย ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
  • อุ่นใจด้วยการติดตามดูแล ตรวจสอบ และ ปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติให้ทันทุกสถานการณ์
  • นโยบายการลงทุนที่หลากหลาย โดยลูกค้าสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมได้ตามต้องการ
  • นโยบายการลงทุนมีความยืดหยุ่น กระจายการลงทุนในกองทุนคุณภาพจากหลากหลาย บลจ.
  • สะดวกสบาย สมัครแค่ครั้งเดียว เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์

 

บริการ MTL Portfolio Management

พอร์ตแนะนำการลงทุนตามความเสี่ยง (Strategic Asset Allocation)

บริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-balancing)

การออกแบบพอร์ตการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนของเมืองไทยประกันชีวิต

ผู้จัดการกองทุนของเมืองไทยประกันชีวิต

ผู้จัดการกองทุนของเมืองไทยประกันชีวิต/ลูกค้า

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนกองทุน

ผู้จัดการกองทุนของเมืองไทยประกันชีวิต

ลูกค้า

ลูกค้า

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนของเมืองไทยประกันชีวิต

ลูกค้า

ระบบปรับสัดส่วนอัตโนมัติตามรอบที่ลูกค้าเลือก

การส่งคำร้องเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์

ส่งคำสั่งครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

ส่งเอกสารใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง

ส่งเอกสารใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง

ความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน

มาก

น้อย

น้อย

เหมาะกับใคร

ลูกค้าที่ต้องการ ความสะดวกแบบ All in one ไม่มีประสบการณ์การลงทุน และไม่มีเวลาติดตามการลงทุน

ลูกค้าที่ต้องการลงทุนตามพอร์ตแนะนำตามความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีเวลาติดตามพอร์ตการลงทุนสม่ำเสมอ

ลูกค้าที่มีประสบการณ์การลงทุน และต้องการคงสัดส่วนการลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้


นโยบายพอร์ตการลงทุน ที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้


1. ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)  คลิก
2. ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ (Conservative)  คลิก
3. ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง (Balanced)  คลิก
4. ความเสี่ยงสูง (Advanced)  คลิก
5. ความเสี่ยงสูงมาก (Aggressive)  คลิก


ผู้จัดการกองทุนของเมืองไทยประกันชีวิต คลิก
ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของบริการ MTL Portfolio Management  คลิก


สนใจใช้บริการ

  • สมัครด้วยตนเองผ่าน MTL Click ขั้นตอนการสมัคร คลิก
ดาวน์โหลดเลย!Download 01Download 02
  • โทร.1766 กด 6 ในวันและเวลาทำการ
  • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม