Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

เมืองไทยยูแอล พลัส Story Telling 05First Jobber คือกลุ่มคนที่ก้าวเข้าสู่การทำงานในช่วงเริ่มต้น เป็นคนเจนใหม่ที่มีไฟในการทำงานและพลังงานในการใช้ชีวิตสูง นอกจากจะเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบพ่วงมาด้วย ทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษีสังคมต่าง ๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่ เรียกว่าเป็นช่วงชีวิตที่เต็มที่กับสิ่งที่ทำ ไม่กลัวความล้มเหลว แต่ก็มีสิ่งที่ต้องใส่ใจ ซึ่งในบางครั้งอาจจะสวนทางกับรายได้ที่ได้อยู่เพราะเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นาน รายได้อาจจะยังมีไม่มาก ดังนั้นการจัดสรรและวางแผนการเงิน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

         หนึ่งสิ่งที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือการวางแผนด้านการประกันชีวิตเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดฝันและเป็นตัวช่วยที่ทำให้ตัวเราตลอดจนคนที่เรารักมีความอุ่นใจมากขึ้น

         ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องรายได้และความต้องการความคุ้มครองชีวิตสูง บวกกับไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและสามารถเลือกสิ่งต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการได้ ดังนั้นประกันชีวิตในรูปแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์จึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่ม First Jobber เมืองไทยยูแอล พลัส ประกันชีวิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ โดดเด่นทั้งเรื่องความคุ้มครอง ความยืดหยุ่น การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
         ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท ก็สามารถเลือกได้ทั้งวงเงินความคุ้มครองระยะเวลาการจ่ายเบี้ย เพิ่มเติมได้ทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง เพียงเท่านี้ก็เพิ่มความมั่นใจให้ First Jobber ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

ตัวอย่าง

         คุณบัวชมพู เพศหญิง อายุ 25 ปี พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพิ่งเริ่มต้นทำงาน คุณบัวชมพูเป็นคนรักสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีโรคประจำตัว แต่ก็ยังมีความกังวลใจ ต้องการเตรียมเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยเกษียณ แต่คุณบัวชมพูเพิ่งเริ่มทำงาน รายได้ยังไม่สูงนัก จึงอยากจ่ายเบี้ยประกันที่ไม่เป็นภาระมากเกินไปและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย
         เธอจึงเลือก เมืองไทยยูแอล พลัส แบบประกันที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
ทั้งนี้คุณบัวชมพูสามารถปรับแผนเพิ่มทุนประกันชีวิตให้มากขึ้น หรือขยายระยะเวลาในการคุ้มครองให้นานขึ้น ได้ตามความต้องการ
โดยการเพิ่มจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระในแต่ละงวดหรือเพิ่มระยะเวลาการชำระเบี้ยให้นานขึ้น

 

 เมืองไทยยูแอล พลัส

 

 

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ ผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
เมืองไทยยูแอล พลัส
แบบประกันที่ให้คุณได้ครบ ทั้งความมั่นคง อุ่นใจ และความยืดหยุ่น


Spec Icon1
การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ 4% ต่อปี ในปีกรมธรรม์แรก (สำหรับมูลค่าการลงทุน)
Spec Icon2
เลือกกำหนดแผนความคุ้มครองชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในทุกช่วงชีวิต
Spec Icon3
เพิ่มเงินลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-Up Premium)
Spec Icon4
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) โดยที่จะยังได้รับความคุ้มครองเช่นเดิม
Spec Icon5
บริหารสภาพคล่อง ด้วยการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์ เพื่อนำไปใช้ตามความต้องการ*
Spec Icon6
คุ้มค่าด้านการวางแผนภาษี สามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท


* การถอนเงินลงทุนออกบางส่วนอาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่ได้รับลดลง


ความแตกต่างระหว่าง
ประกันชีวิตทั่วไป กับ เมืองไทยยูแอล พลัส

Compare

หมายเหตุ : 

 • (1)ชำระเบี้ยประกันภัย  20 ปี และใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 21 เป็นต้นไป
 • (2)ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี
 • เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1
 • ตัวอย่างข้างต้นคำนวณผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตโดยใช้สมมติฐานอัตราผลตอบแทนที่ 3.5% ต่อปี และเป็นเพียงมูลค่าประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับจริง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวอย่างสมมตินี้ แต่ไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปีที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด


คำเตือน : 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยอาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่ได้รับลดลง


Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

 • เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัย  20 ปี และใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 21 เป็นต้นไป
 • ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงมูลค่าประมาณการ คำนวณโดยสมมติอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 3.5% ต่อปี
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวอย่างสมมตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปีที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด