Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Denguevirus Thumbnail 1200 X600

Beware! Dengue Fever and Flu Outbreaks Are Severe During the Rainy Season

May 12, 2022

5 minutes


ช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยบางวันแดดออก บางวันฝนตก จนร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ยิ่งกำลังจะเข้าหน้าฝนแบบนี้ ทำให้มีความชื้นเพิ่ม จนเชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก และไข้หวัด ซึ่งเป็นโรคที่มักเป็นกันบ่อยในช่วงหน้าฝน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงกันทั้งนั้น ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแต่ละโรค เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือในช่วงหน้าฝนให้มากขึ้นกันดีกว่า


Denguevirus  Blog 1


โรคไข้เลือดออก


โรคไข้เลือดออก เป็นโรคยอดฮิตที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี พบบ่อยในเด็กโต วัยรุ่น และคนวัยทำงาน


อาการ

มีไข้สูงเกือบตลอดเวลา 2-7 วัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หน้าแดง อาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา ตับโตและกดเจ็บ พบเลือดออกที่ผิวหนังและในกระเพาะอาหารได้ บางรายอาจมีการรั่วของน้ำออกจากเส้นเลือด ทำให้มีภาวะเลือดข้น และเกิดอาการช็อกได้


การป้องกัน

เพราะโรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค ดังนั้นควรป้องกันโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและใกล้เคียง ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ขังน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกัน ใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะกักเก็บน้ำ นอกจากนั้นแล้วควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรค


🔖 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

🔖 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

🔖 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


Denguevirus  Blog 2


ไข้หวัด


ไข้หวัดถือเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด เรียกได้ว่าแทบทุกคนต้องเคยป่วยเป็นไข้หวัดกันทั้งนั้น ซึ่งไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธ์ุ มักพบในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ง่าย ผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และจากการหายใจเอาเชื้อที่กระจายจากการไอ จาม หรือมือที่เปื้อนเชื้อโรคสัมผัสจมูกหรือตา 


อาการ

ไข้หวัดมักมีอาการไม่รุนแรง สามารถกินยา และพักผ่อนให้เพียงพอ อาการมักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วัน โดยจะมีอาการดังนี้ คือ คัดจมูก น้ำมูกไหลลักษณะใส ไอมีเสหะ จาม ระคายคอ เจ็บคอ เสียงแหบ อาจมีไข้ต่ำ ๆ


การป้องกัน

ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อย ๆ ที่สำคัญในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้คนแออัด ไม่ควรใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสมือกับผู้ป่วยโดยตรง


🔖 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

🔖 โรงพยาบาลกรุงเทพ

🔖 โรงพยาบาลเอกชัย


แม้เราจะหลีกเลี่ยงหน้าฝนไม่ได้ แต่เราก็ป้องกันตัวเองได้ ด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ รวมไปถึงการตรวจเช็กสุขภาพเป็นประจำทุกปี ดังนั้นอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่ตอนที่เรายังมีสุขภาพดีแข็งแรง เพื่อได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ เพราะประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนซื้อ หากเจ็บป่วยแล้วถึงตัดสินใจซื้อก็อาจสายไป


เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองโรคอุบัติใหม่ โรคเก่าที่วนกลับมาใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป วงเงินเลือกได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท อายุรับสูงสุด 90 ปี(1) ดูแลถึงอายุ 99 ปี(2) ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี


ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 65 บาท 
เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท 
โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
☑️ โทร 1766 
☑️ ติดต่อสาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต
Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You
พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ


(1) เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส 
(2) เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

บทความน่าสนใจ