เวลาเปลี่ยน เทรนด์โรคก็เปลี่ยนตาม เราจึงต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อวางแผนรับมือให้พร้อมกับเทรนด์สุขภาพใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคน (Demographic shift) เทรนด์ปัญหาสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ หรือโรคเก่า ๆ ที่วนกลับมาไม่รู้จบ

MTL always step ahead for your health มุ่งพัฒนาเพื่อให้คุณมั่นใจและพร้อมใช้ชีวิตในยุค Next Normal ได้ดีกว่าเดิม ด้วยแผนประกันสุขภาพและบริการที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี(1)

วางแผนทุก Step เพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้ากับเราอย่างมั่นใจ ด้วยประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง
Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

 

ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

Elite Health
คุ้มครองสูงถึง 20 – 100 ล้านบาทต่อปี

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินความคุ้มครองสูง หมดห่วงค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy โรคไต และการวินิจฉัย MRI เหมาจ่ายตามจริง โดยไม่ต้องแอดมิท

อ่านเพิ่มเติม

D Health
คุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาท(2)

ประกันสุขภาพที่ หากแอดมิทก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่ารักษา ค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด สูงถึง 5 ล้านบาท(2)

อ่านเพิ่มเติม

เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
คุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท (3)

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายไซซ์เล็ก ค่ารักษาตามจริง ดูแลคุณตั้งแต่แอดมิท ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เข้าถึงได้

อ่านเพิ่มเติม


 

หมายเหตุ
(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ และดี เฮลท์

(2) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(3) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ