Ehp Ldp 750x1000 02

จอยทุกโมเมนท์
เต็มที่ได้ทุกวัน

ถึงป่วยก็ไม่หวั่น มีประกันสุขภาพเหมาจ่าย ช่วยดูแล

ใช้ชีวิตเต็มที่ทุกวัน have fun ทุกโมเมนท์ แต่ทุกคนก็มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพกันทั้งนั้นไม่ว่าจะโรคเล็ก โรคร้าย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ ดังนั้น การมีประกันสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็น หากเจ็บป่วยเมื่อไหร่นอกจากจะเป็นตัวช่วยคุ้มครองให้อุ่นใจแล้ว ยังสบายใจกับบิลค่ารักษาที่จะตามมา

หากไม่ได้วางแผนทำประกันสุขภาพไว้เจ็บป่วยเมื่อไหร่การเงินอาจสะดุดได้ เพราะเราไม่รู้ว่าค่ารักษาจะเท่าไหร่ จ่ายไหวแค่ไหน ต้องมี ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ตัวช่วยดูแลยามเจ็บป่วย ให้คุณได้ใช้ชีวิตจอย ๆ ทุกโมเมนท์ตามที่คุณต้องการ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันตัวตึงคุ้มครองยืนหนึ่งแห่งปี 2566

วงเงินคุ้มครองสู๊งงงงงง ตั้งแต่ 200,000 - 100,000,000 บาท ซื้อวันนี้พิเศษกว่าใคร ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท

ปิดจบทุกคำถาม ประกันสุขภาพที่ไหนดี? เริ่มที่


เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

ประกันสุขภาพแพ็กเล็ก จ่ายเบี้ยสบาย เลือกความคุ้มครองได้เต็มที่ตามความต้องการ สูงถึง 500,000 บาท(1) ดูแลคุ้มทั้งอุบัติเหตุ โรคทั่วไป จนถึงโรคร้ายอย่าง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ แอดมิตเมื่อไหร่ก็หมดกังวลเรื่องค่ารักษา สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 90 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปีD Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพ

รับมือทุกปัญหาสุขภาพให้ดี ต้องมี D Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพแพ็กกลาง ดูแลคุ้มทั้งโรคเล็กของคนเจนใหม่อย่าง โรคออฟฟิศซินโดรม โรคความดันโลหิตสูง โรคลำไส้อักเสบ ไปถึงโรคแรงอย่าง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมถึงอุบัติเหตุ เหมาจ่ายครบทั้งค่าห้อง ค่ารักษาสูงถึง 5 ล้านบาท(2) เบี้ยไม่แพง จ่ายสบาย ความคุ้มครองสุขภาพที่แสนดี ไม่ต้องรอแอดมิตก็คุ้มครอง สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี ดูแลยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปีElite Health Plus เพิ่มความมั่นใจด้วยการรักษาเหนือระดับ

ความคุ้มครองสุขภาพแพ็กใหญ่จุใจ Elite Health Plus คุ้มครองสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี ดูแลครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป และ โรคร้ายอย่าง โรคมะเร็ง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรคไต ให้คุณอุ่นใจในการเลือกเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยเคมีบำบัด และ แบบ Targeted Therapy และ Immunotherapy รวมถึงการ วินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI ไม่ต้องแอดมิต เลือกรักษาได้ทั่วโลก(3) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 90 ปี ดูแลยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปีสนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
(3) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย