บริการด้านสุขภาพ

ครบเครื่องเรื่องบริการด้านสุขภาพ
เพื่อความง่ายสำหรับชีวิตคุณ

title

MTL Health Buddy


สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการใน โรงพยาบาลเอกชลและโรงพยาบาลเอกชล2
เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.บริการรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
2.รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
    - ส่วนลดค่าห้อง 15% และค่ายา 15%
3.บริการจัดพื้นที่จอดรถ ฟรี สำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเอกชลและโรงพยาบาลเอกชล2 (มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)

Piyavate 2023 (1)


ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์
ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด