บริการด้านสุขภาพ

ครบเครื่องเรื่องบริการด้านสุขภาพ
เพื่อความง่ายสำหรับชีวิตคุณ

title

MTL Health Buddy


สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปิยะเวท
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566
สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปิยะเวท
เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566  จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1. บริการให้คำแนะนำและปรึกษา กับแพทย์อายุรกรรมทั่วไปทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย*
2. รับส่วนลดพิเศษ กรณีจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับลูกค้าบริการ Fax Claim 
ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม 20%
- ส่วนลด 10% สำหรับค่ายาทั่วไป (ยกเว้น ค่ายาพิเศษ ใช้ได้ลูกค้าที่มีบัตรประกัน)
- ส่วนลด 10% สำหรับค่า Lab ปกติ (ยกเว้น ค่า Lab พิเศษ)

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด (Self-pay)
ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้อง 10%
- ส่วนลด 10% สำหรับค่ายาทั่วไป (ยกเว้น ค่ายาพิเศษ ใช้ได้ลูกค้าที่มีบัตรประกัน)
- ส่วนลด 10% สำหรับค่า Lab ปกติ (ยกเว้น ค่า Lab พิเศษ)


3. บริการขึ้นเยี่ยม และของเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
4. บริการพื้นที่จอดรถพิเศษ และห้องรับรอง **
5. บริการตรวจสุขภาพราคาพิเศษ 1 แถม 1 ในราคา 4,200 บาท ***


หมายเหตุ : 
- เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด
- *ไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะครั้งแรก
- **กรณีนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
- ***สิทธิพิเศษนี้ต้องเข้ารับการตรวจในวันเดียวกันเท่านั้น


     
Piyavate 2023 (1)


ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด