“ค่ารักษาพยาบาล อาจทำให้เงินที่สะสมทั้งชีวิตหมดไป หากมีตัวช่วยแบ่งเบา why not? ทำไมเราถึงจะไม่ทำความคุ้มครองสุขภาพ”

“คุณชาลอต โทณวณิก” ได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครอง ที่จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย เพราะอยู่ในวัยเกษียณซึ่งเป็นวัยที่อิสระ แต่หากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะสามารถ enjoy กับชีวิตได้อย่างมีความสุข มาดูกันว่า คุณชาลอต เลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบไหนที่ตอบโจทย์กับชีวิตวัยเกษียณ

มองหาความคุ้มครองที่ตอบโจทย์

มองหาความคุ้มครองที่ตอบโจทย์

มองหาความคุ้มครองที่ตอบโจทย์

Working women แบบคุณชาลอต ที่ทำงานมาตลอด 40 ปี ชอบความท้าทาย และสนุกกับการทำงานอยู่เสมอ ด้วยการทำงานในองค์กรใหญ่ จึงมีสวัสดิการสุขภาพ ทำให้ไม่ต้องกังวลยามเจ็บป่วย แต่พอถึงเวลาเกษียณได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ของคนรอบข้าง ที่ป่วยแต่ละทีก็อาจะกระทบเงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิต ทำให้คุณชาลอตได้มองเห็นความสำคัญของการวางแผนสุขภาพมากขึ้น

“เมื่อถึงเวลาเกษียณแล้ว เพื่อนฝูงก็เล่ากันว่าเจ็บป่วยทีมีค่าใช้จ่ายยังไง ทำให้นึกถึงตัวเองว่าควรมีหลักประกันสำหรับชีวิตเราด้วย เพราะว่ายังอยากมีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่อย่างมีความสุขต่อไป โดยไม่ต้องกังวลเรื่องราวต่าง ๆ ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจากการเจ็บไข้ได้ป่วย จนมาเจอความคุ้มครองสุขภาพอีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ของ เมืองไทยประกันชีวิต ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง 20-100 ล้านบาทต่อปี เมื่อได้ความคุ้มครองแล้วก็โล่งใจ สามารถลุยต่อไปได้ในช่วงอายุจากนี้ไป เพราะว่าอย่างน้อย ๆ การเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความคุ้มครองช่วยดูแล”

มองหาความคุ้มครองที่ตอบโจทย์

สร้างความมั่นใจในวัยอิสระ

สร้างความมั่นใจในวัยอิสระ

สร้างความมั่นใจในวัยอิสระ

หากสุขภาพแข็งแรง ชีวิตก็จะขับเคลื่อนได้อย่างมีความสุข และมั่นใจในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น โดยเฉพาะวัยเกษียณที่เรียกได้ว่าเป็น “วัยอิสระ” คุณชาลอตจึงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพที่สุด ด้วยการสร้างความมั่งคงทางด้านสุขภาพไว้

“ในช่วงที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงความรีบซื้อความคุ้มครองสุขภาพไว้ เพราะสมัยนี้โรคมีอะไรก็ไม่รู้ มาทีก็หลายตังค์นะคะ และค่ารักษาพยาบาล อาจทำให้ใช้เงินที่สะสมมาทั้งชีวิตหมดไป ถ้ามีตัวช่วยแบ่งเบา รับภาระบางส่วนไป ก็ why not? ทำไมเราถึงจะไม่ทำความคุ้มครองสุขภาพ? เพราะฉะนั้นเราถึงเรียกว่า เป็นความมั่นคงของทางสุขภาพจริง ๆ”

สร้างความมั่นใจในวัยอิสระ

เรื่องสุขภาพคาดเดาไม่ได้จึงต้องวางแผนเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ ซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ดูแลคุณ ให้ก้าวไปข้างหน้าในแต่ละบทบาทของตัวเองได้อย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ให้คุณเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท เข้าถึงการรักษาที่คุณต้องการ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย อายุรับประกันสูงสุด 90ปี* ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี* เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ

*สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ - โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health Plus Rider

Get health coverage you need with Elite Health Plus Rider from Muang Thai Life Assurance which

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept