“ความคุ้มครองสุขภาพ ตอบโจทย์ชีวิตคนโสดตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวัยเกษียณ หากเจ็บป่วยก็จะมีความคุ้มครองมาช่วยดูแลค่ารักษา ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนชีวิตในอนาคตได้ต่อ” คุณภพพล เทียมพันธ์พงศ์ หรือคุณดล ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์

เพราะคนโสดส่วนใหญ่ อาจจะมีความกังวลใจในอนาคต ถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วค่ารักษาบานปลาย ก็อาจทำลายเงินเก็บทั้งชีวิตได้ ดังนั้นการมีความคุ้มครองสุขภาพ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น วันนี้ลองตามไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณดลกันว่าทำไมการวางแผนเรื่องสุขภาพจึงจำเป็นสำหรับคนโสด

เหตุผลอะไร ที่ทำให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

เหตุผลอะไร ที่ทำให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

หลาย ๆ คนคงมีจุดเริ่มต้นในการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เพื่อเอาไว้ใช้ลดหย่อนภาษี คุณดลเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นเช่นกัน แต่เมื่อศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองสุขภาพมากขึ้น ทำให้คิดได้ว่าการซื้อความคุ้มครองสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าแค่การซื้อเอาไว้เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งคุณดลได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

“จุดเริ่มต้นของการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เริ่มมาจากมองหาตัวช่วยเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นหลัก แต่เมื่อได้ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ กลับพบว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ จึงตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพไว้เพิ่มเติม เพราะความคุ้มครองสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนโสดได้ทั้งตอนนี้จนถึงวัยเกษียณ หากเจ็บป่วยก็จะมีความคุ้มครองมาช่วยดูแลค่ารักษาตรงนี้ ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนชีวิตในอนาคตได้ต่อ”

คุณดลได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ช่วยดูแลชีวิตคนโสดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัยเกษียณ

เหตุผลอะไร ที่ทำให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง?

วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง?

เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรบ้าง ดังนั้นการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ความสบายใจ และความมั่นคงในอนาคตให้กับเราได้ เหมือนที่คุณดลได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ดังนี้

“เมื่อเราเตรียมความคุ้มครองไว้ล่วงหน้า ทั้งความคุ้มครองสุขภาพ และวางแผนเสริมในการออมเงิน เราจะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคต เพราะไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไง เราก็มีความคุ้มครองสุขภาพที่ช่วยดูแล ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนในอนาคตได้ในระยะยาว”

จะเห็นได้ว่าการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้าในแบบของคุณดล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราควรเลือกทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในอนาคต  ดูเรื่องราวเพิ่มเติมคลิก

วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง?

ยิ่งอายุมากขึ้น ร่างกายก็มีแต่จะยิ่งทรุดโทรมลง ดังนั้นในวันที่ยังมีสุขภาพดี มีแรงสร้างรายได้ เราควรวางแผนเรื่องสุขภาพไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ถึงแม้รายได้จะลดลง แต่เรายังใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เพราะมีผู้ช่วยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้โดยไม่กระทบเงินเก็บ

 

ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต

ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ

 

✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท

✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่
✅ อายุรับประกันสูงสุด 90ปี(1) ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี(2)

✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ

 

(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health Plus Rider

Get health coverage you need with Elite Health Plus Rider from Muang Thai Life Assurance which

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept