“เมื่อมีความคุ้มครองสุขภาพแล้ว เราก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และสามารถมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราต้องการได้ เพราะส่วนตัวชอบออกเดินทางท่องเที่ยว มีเวลาว่างก็หยิบกระเป๋าไปแบ็คแพ็กคนเดียว หรือตระเวนหาของอร่อย ๆ กินเป็นประจำ”

 

ข้อจำกัดของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ทั้งสถานะภาพ อายุ เพศ อาชีพ หรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่าง แต่จะตัดสินใจอย่างไรหากต้องเลือกความคุ้มครองสุขภาพให้ตรงกับช่วงชีวิตและไลฟ์สไตล์ของตัวเอง วันนี้ “คุณเอิร์ธ สุธา เขียวสะอาด” มีคำแนะนำดี ๆ ในการเลือกความคุ้มครองสุขภาพให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง

เลือกความครองสุขภาพ แบบไหนให้ตัวเอง

เลือกความครองสุขภาพ แบบไหนให้ตัวเอง

เหตุผลแบบไหนที่ทำให้คุณเอิร์ธตัดสินใจเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพให้กับตัวเอง แม้ว่าร่างกายยังแข็งแรงไม่มีโรคภัย หรืออาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น

 

“โดยส่วนตัวเป็นพี่ชายคนโต เรามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบ้าน จึงไม่อยากให้อาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มาเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่บ้าน และเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งพอมีความคุ้มครองสุขภาพ ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”

 

ซึ่งหากใครมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หรือมีภาระที่ต้องรับผิดหลากหลากหลายอย่างแบบคุณเอิร์ธความคุ้มครองสุขภาพจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น

เลือกความครองสุขภาพ แบบไหนให้ตัวเอง

ความรู้สึกหลังจากวางแผน ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

ความรู้สึกหลังจากวางแผน ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของคุณเอิร์ธหลังจากเลือกความคุ้มครองสุขภาพทำให้มั่นใจในการใช้ชีวิตมากกว่าเคย

 

“มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในทุก ๆ วันมากขึ้น รวมถึงได้มีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราต้องการ ทั้งการวางแผนชีวิต work life balance ได้เต็มที่ เพราะว่าความคุ้มครองสุขภาพสามารถเข้ามาซัพพอร์ต ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เราคาดเดาไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไต โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง รวมถึงโรคที่อาจจะอุบัติใหม่ในอนาคต ซึ่งความคุ้มครองตรงนี้จะสามารถแบ่งเบาช่วยเหลือเราได้แน่นอน” ดูเรื่องราวเพิ่มเติมคลิก 

 

ความรู้สึกหลังจากวางแผน ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ

เชื่อว่าหลายคนอาจมีข้อจำกัดในการเลือกความคุ้มครองสุขภาพ ซึ่งจริงแล้ว ๆ เราสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และช่วงชีวิตของเราได้ ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตมีความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายให้เลือกหลากหลายแบบ หลายแผน เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์

 

ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต

ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ

 

✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท

✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่
✅ อายุรับประกันสูงสุด 90ปี(1) ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี(2)

✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ

 

 

(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • ปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health Plus Rider

Get health coverage you need with Elite Health Plus Rider from Muang Thai Life Assurance which

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept