หากเอ่ยถึงข้อดีของการทำประกันสุขภาพทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าเป็นตัวช่วยเรื่องค่ารักษายามเจ็บป่วยได้มากแค่ไหน แต่การจะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสักแผนก็ต้องมองถึงระยะยาว ว่าคุ้มครองเราไปจนถึงหลังเกษียณมากน้อยแค่ไหน เพราะประกันสุขภาพจะมีแผนที่กำหนดอายุรับประกันไว้อยู่แล้ว บางคนจึงซื้อไว้ถึงก่อนวัยเกษียณ แต่พออยากซื้อแผนใหม่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลาและเสียเงินเพิ่มมากขึ้น เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจถึงความกังวลจึงมีประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการ กับความคุ้มครองสุขภาพดี เฮลท์ (D Health) หรือ D Health Convertible  ซึ่งเป็นครั้งแรกของประกันสุขภาพที่ให้คุณ Upgrade แผนได้โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่! มาดูกันว่า D Health Convertible มีข้อดีอะไรบ้าง

ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มี

ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มี
หากคุณมีสวัสดิการสุขภาพของบริษัทหรือ ประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองไม่มากพอ เมื่อเจ็บป่วยอาจต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม ทำให้ยิ่งกังวลว่าจะพอต่อการรักษาไหม ยิ่งสถานการณ์โรคภัยในปัจจุบันยังวางใจไม่ได้แบบนี้ เราจึงต้องวางแผนให้รอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงในยามเจ็บป่วย ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ช่วยเพิ่มความอุ่นใจตรงนี้ได้ สามารถซื้อ Top Up เลือกวงเงินค่ารักษาเหมาจ่าย 1 - 5 ล้านบาท แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก ขยายวงเงินจากสวัสดิการที่มี เพิ่มความคุ้มครองจากประกันสุขภาพเดิม ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน ให้คุณลดความกังวลยามเจ็บป่วยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินจนรบกวนเงินเก็บ
ไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มี

เลือกปรับแผนประกันได้ตรงใจ เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม

เลือกปรับแผนประกันได้ตรงใจ เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ในวัยทำงานที่มีสวัสดิการสุขภาพของบริษัทอยู่แล้ว แต่วงเงินค่ารักษาอาจครอบคลุมไม่มากพอ อยากได้ประกันสุขภาพก็กลัวว่าจะเป็นการจ่ายซ้ำซ้อน ทางออกที่ดีคือ เราสามารถเลือกซื้อแผนแบบมีความรับผิดส่วนแรกไว้ เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในช่วงนั้นมากที่สุด เมื่อเข้าวัยเกษียณประกันสุขภาพแผนเดิมที่มีก็อาจไม่ตอบโจทย์อย่างเคย ถ้าเปลี่ยนแผนใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด อาจต้องตรวจสุขภาพใหม่ และนับระยะรอคอยใหม่ (waiting period) เสียทั้งเงินและเวลาหากถึงเวลานั้นแล้วสุขภาพเราอาจไม่แข็งแรงดังเดิม วันนี้ ความคุ้มครองสุขภาพดี เฮลท์ (D Health) สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด ให้คุณสามารถปรับลดความรับผิดชอบส่วนแรกได้ตรงใจ เมื่อถึงยามเกษียณ (อายุ 55 – 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี) ไม่มีสวัสดิการก็เลือกอัปเกรดแผน มาคุ้มครองเต็ม ๆ ไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่! คุ้มครองต่อเนื่องไปยาว ๆ ไม่ต้องนับเวลารอคอยใหม่

เลือกปรับแผนประกันได้ตรงใจ เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ดูแลกันยาว ๆ คุ้มครองต่อเนื่องยาว ถึงอายุ 99 ปี

ดูแลกันยาว ๆ คุ้มครองต่อเนื่องยาว ถึงอายุ 99 ปี

หากคุณกำลังวางแผนเรื่องสุขภาพระยะยาวหลังเกษียณ เพราะกังวลเรื่องสุขภาพเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น พอเจ็บป่วยขึ้นมาค่ารักษาอาจบานปลายจนทำลายเงินเก็บ จึงอยากซื้อประกันสุขภาพสักแผนเพื่อความอุ่นใจ แต่ก็มีความกังวลเรื่องระยะเวลาคุ้มครองที่อาจไม่มากพอ ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ตอบโจทย์ให้คุณได้ เพราะสามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 80 ปี ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี เลยทีเดียว และยังสามารถซื้อให้พ่อแม่ หรือคนที่คุณรักได้

เห็นข้อดีของ ความคุ้มครองสุขภาพดี เฮลท์ (D Health) ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจแล้ว ยังดูแลครบทั้งโรคโควิด 19 การแพ้วัคซีนโควิด 19  โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เมื่อถึงยามเกษียณก็เลือกปรับแผนได้(1) รับความคุ้มครองเต็มๆ 

หากแอดมิทก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว 5 ล้านบาท(2) เบี้ยวันละไม่ถึง 35 บาท(3) คุ้มครองต่อเนื่องยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี ที่สำคัญสามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้ จะเลือกผ่อนค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% ก็คุ้ม

ดูแลกันยาว ๆ คุ้มครองต่อเนื่องยาว ถึงอายุ 99 ปี

(1) สิทธิการปรับค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ลดลงจากแผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ในช่วงลูกค้ามีอายุตั้งแต่ 55 ปี - 65 ปี และถือความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบ ดี เฮลท์ (D Health) แผนปัจจุบันต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(2) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

(3)สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง


  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  •  เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
  • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept