การออมเงินเป็นเรื่องที่ดี หลายคนสามารถเก็บออมเงินได้เป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่กล้านำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน  เพราะกลัวความเสี่ยง และสภาพเศรษฐกิจผันผวนจะทำให้ขาดทุน ความจริงแล้วการไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงอีกรูปแบบ คือมูลค่าของเงินออมในบัญชีนั้น สามารถด้อยค่าลงไปได้เรื่อยๆ จากอัตราเงินเฟ้อ เมื่อเงินที่มีมูลค่าน้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังคงเท่าเดิม และอาจเพิ่มขึ้นในยามเจ็บป่วย เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเงินออมที่มีจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจ จึงมีข้อมูลดีๆ มาแบ่งปัน กับ 4 ทริกเด็ด! เอาชนะความกังวลจากการลงทุน! จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ข้อมูลต้องแน่น ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลต้องแน่น ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

การลงทุนมีความเสี่ยงและเป็นเรื่องซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ หลายคนจึงไม่กล้านำเงินเก็บมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนด้วยเกรงว่าจะขาดทุน สูญเสียเงินมากกว่าจะได้กลับคืนมา ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไร เราจึงควรศึกษาหาความรู้ และข้อมูลเชิงลึกของการลงทุนที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบใด หรือแม้แต่ก็ลงทุนแบบ ‘เขาบอกมาว่าดี’ เพราะไม่มีอะไรที่จะการันตี หรือบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีเท่ากับตัวเรา ข้อมูลและความรู้จะเป็นเสมือนอาวุธที่ช่วยให้การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญคือ นอกจากข้อมูลเรื่องการลงทุนที่เราสนใจแล้ว ก็ยังมีข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่ควรศึกษาควบคู่ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ความต้องการหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดผู้บริโภค รวมถึงความเป็นไปต่างๆ ของกระแสโลกในแต่ละวัน ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ และมีส่วนช่วยในการลงทุนของเราทั้งสิ้น

ข้อมูลต้องแน่น ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

เริ่มต้นแต่น้อย อย่ามองเห็นแต่กำไร

เริ่มต้นแต่น้อย อย่ามองเห็นแต่กำไร

สิ่งแรกที่เราคาดหวังจากการลงทุนก็คือผลตอบแทน ยิ่งได้มากยิ่งมีความสุข จึงทำให้บางคนเผลอมองข้าม และลืมประเมินเรื่องของความเสี่ยงไป แน่นอนว่าในการลงทุนแต่ละแบบ ย่อมมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท และผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง ตามหลักการคือความเสี่ยงที่มากขึ้น โอกาสได้รับผลตอบแทนก็จะมากขึ้น แต่หากไม่เป็นดังหวัง นอกจากความเครียดและความกดดันต่อตัวเองจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว เราอาจสูญเงินเก็บที่มีไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทน เกิดเป็นความกังวลทำให้ไม่กล้าลงทุนอีก ขอแนะนำว่าในการตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งนั้น นอกจากข้อมูลต้องแน่นแล้ว มือใหม่ทั้งหลายควรเริ่มต้นแต่น้อย ประเมินความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้โดยไม่หลอกตัวเอง หรือแม้แต่ในมือฉมังหรือท่านเซียนทั้งหลาย จะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ขอให้รอบคอบ เพราะเรื่องความผิดพลาดขาดทุนสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่ม อย่าติดนิสัย NoPain No Gain โดยไม่วางแผนอย่างรอบคอบ ให้การลงทุนเป็นเรื่องท้าทาย ที่ไม่ต้องเจ็บตัวและได้รับผลตอบแทนตามที่ตั้งใจไว้จะดีกว่า

เริ่มต้นแต่น้อย อย่ามองเห็นแต่กำไร

สำรวจติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ

สำรวจติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ

สภาพเศรษฐกิจของแต่ละช่วงเวลา ถือเป็นตัวชี้วัดอะไรหลายๆ อย่าง และเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจ โดยอาจอาศัยการมองภาพรวมทางเศรษฐกิจและคาดการณ์อนาคต เพื่อหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ก็สามารถบอกถึงความเสี่ยง และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการลงทุนได้เช่นกัน ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว เรามักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อย่างเช่น GDP Growth Rate, อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate), ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือต้องอาศัยความใจเย็น อย่าใจร้อนวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคตจนเกินไป ทางที่ดีควรละเอียดรอบคอบ และอาศัยข้อมูลในหลายๆ ส่วนประกอบกัน

สำรวจติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ

ออมในแบบประกันออมทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ

ออมในแบบประกันออมทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ

สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจ และยังรู้สึกว่าการลงทุนเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวล การออมในรูปแบบการประกันชีวิต กับแบบประกันออมทรัพย์ เพื่อสร้างวินัยการออม และวางแผนอนาคตเพื่อหลังเกษียณก็เป็นอีกทางเลือก ที่น่าสนใจและเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งหลาย เพราะไม่เพียงช่วยเราสร้างเงินออมให้งอกเงย แต่ยังให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปด้วย ข้อดีคือหากเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (1)เรียกได้ว่าคุ้มถึง 3 ต่อ ทั้งออมเงิน คุ้มครองชีวิต และลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

 

ออมในแบบประกันออมทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ การซื้อแบบประกันออมทรัพย์ก็ยังถือเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และการศึกษาที่ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายชีวิต เมืองไทยประกันชีวิตจึงขอแนะนำโครงการเมืองไทย 101 พลัส ประกันออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่นอกจากจะมั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไม่สูญหายและการันตีผลประโยชน์ระหว่างสัญญาแล้ว ยังเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า ผ่านดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index ที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของ Citi จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 30,000 บาท พร้อมใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท(1)

 

หมายเหตุ

(1) หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
  • โครงการเมืองไทย 101 พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ พลัส 10/1 (Global)

 

 คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ที่มา : moneybuffalo https://bit.ly/2WtVWM2 , kapook https://bit.ly/3nwoX5M , moneyhub https://bit.ly/2LOzUlh

 

Tags:

Related Products

Savings

Muang Thai 101 Plus Campaign

Chance to Gain Better Returns

No worry to lose your principal during the economic fluctuation, and be content with cash bonus during the contract

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept