“มะเร็ง” เป็นโรคร้ายยอดฮิตที่คร่าชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ในไทย โดยข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันคนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี โดยข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งเปิดเผยว่า อุบัติการณ์โรคมะเร็งในไทย พบโรคมะเร็งในเพศหญิง 151 คน และพบในเพศชาย 169.3 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน จากข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าทุกคนควรระวังโรคร้ายนี้ไว้แต่เนิ่นๆ ดีกว่า ซึ่งหลายคนคงทราบว่าโรคนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้ง ปัจจัยภายนอก พฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมไปถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม มาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากน้อยแค่ไหน

ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดมะเร็ง

ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดมะเร็ง

ในส่วนของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเองนั้นมีถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนมากมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่อาจหลีกเลี่ยงได้ยาก มีดังต่อไปนี้

 • พฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่าง อาหารทอด อาหารไขมันสูง หรือกินอาหารซ้ำๆ
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มสุรา
 • ความเครียด
 • การได้รับรังสี
 • ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ
 • ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน
 • ความอ้วน
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • ไม่กินผัก ผลไม้
ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดมะเร็ง

มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างไร

มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างไร

แม้ว่าโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมจะมีความเสี่ยงเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วอาจดูน้อย แต่ในความเสี่ยงน้อยนั้นยังมีความหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่ามรดกตระกูลนี้จะตกมาสู่ตัวเองเมื่อไร จะทราบได้ก็ต่อเมื่อเกิดอาการแล้วหรือตรวจสุขภาพแล้วเจอโรค

ในส่วนของโรคมะเร็งทางพันธุกรรมนั้น เกิดจากการถ่ายทอดยีนที่มีความผิดปกติจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูก สามารถส่งต่อไปยังทายาทรุ่นต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด และยังส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ตั้งแต่อายุน้อย ซึ่งในตัวของทุกคนจะมีกลุ่มยีนอยู่ 2 กลุ่ม ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ คือ ยีน BRCA1 และ ยีน BRCA2 แต่หากยีนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ และยังสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้อีกด้วย ซึ่งหากผู้หญิงได้รับสืบทอดยีนที่ผิดปกติจะส่งผลให้มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่สูงขึ้น แต่หากเป็นผู้ชายก็จะเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นตามไปด้วย

มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างไร
กรรมพันธุ์มะเร็ง มรดกตระกูล คุณเสี่ยงแค่ไหน?

เมื่อรู้สาเหตุการเกิดมะเร็งแล้ว ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเอง พร้อมดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และควรตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคมะเร็งเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย แต่หากจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและสุขภาพก็ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันให้ชัดเจน ว่าคุ้มครองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคใดบ้าง ซึ่งการซื้อประกันชีวิตและสุขภาพจะช่วยเป็นหลักประกันไว้เป็นตัวช่วยลดความเสี่ยง เพราะเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วนอกจากเป็นทุกข์เรื่องสุขภาพยังต้องมากังวลกับค่ารักษาพยาบาล ที่อาจเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการรักษาอีกด้วย เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้ออกแบบ สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ที่คุ้มครองทั้ง โรคมะเร็ง หัวใจ ตับวาย ไตวายเรื้อรัง เนื้องอกในสมอง และโรคร้ายอื่นๆ ถึง 36 โรค ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ให้คุณคลายกังวลค่ารักษายามเจ็บป่วย

 

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : โรงพยาบาลพญาไท

กรรมพันธุ์มะเร็ง มรดกตระกูล คุณเสี่ยงแค่ไหน?
Tags:

Related Products

Critical Illness

CI Perfect Care Rider

Care for those with critical illness since early stages

Be at ease with our continuous care for 36 critical illnesses since early stages and receive additional amounts in case of complications of diabetes or angioplasty.

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept