Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Content Desktop1440 X390

ปวดหัวบ่อย อย่าปล่อยไว้นาน เสี่ยงเนื้องอกในสมอง

March 11, 2022

5 minutes

ปวดหัวบ่อย ๆ ดูเหมือนจะเป็นอาการของคนยุคนี้ที่ต้องประสบกับปัญหามากมาย ทั้งปัญหาเรื่องงาน การเงิน ที่ก่อความเครียดให้เราแบบไม่เว้นวันจนส่งผลเสียต่อสุขภาพและเจ็บป่วยในภายหลังได้ ซึ่งอาการปวดหัวนั้นบางทีไม่ได้มาจากความเครียดอย่างเดียว แต่อาจเป็นสัญญาณอาการของเนื้องอกในสมองก็ได้ หากใครที่มีอาการปวดหัวบ่อยครั้งหรือมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ด้วย ควรหมั่นเช็กอาการของตัวเองและพบแพทย์แต่เนิ่น ๆ เพื่อทำการวินิจฉัยโรค อย่าปล่อยให้ปวดหัวบ่อยจนเกินไป อาจเสี่ยงรุนแรงจนเป็นมะเร็งสมองได้เลย


Blog1


เนื้องอกในสมองคืออะไร? ระดับไหนรักษาได้


เนื้องอกในสมอง คือการที่มีเนื้อเยื่อเจริญเติบโตผิดปกติในเซลล์สมอง หรือบริเวณใกล้เคียงสมอง จนกระทบต่อระบบการทำงานของระบบสมองและประสาท ซึ่งสาเหตุการเกิดเนื้องอกในสมองนั้นไม่ชัดเจน อาจเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมในเซลล์สมอง กรรมพันธุ์ อายุ หรือพฤติกรรมบางอย่างก็ได้ โดยความรุนแรงของโรคเนื้องอกในสมอง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับด้วยกัน คือ


 • ระดับที่ 1 : เป็นก้อนเนื้อธรรมดา โตช้า และยังไม่มีการแพร่กระจาย สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก
 • ระดับที่ 2 : เนื้องอกระดับปานกลาง สามารถแพร่กระจายอยู่ในเนื้อเยื่อในสมอง แต่ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย อยู่ได้นานหลายปีเพราะเจริญเติบโตช้า สามารถรักษาได้แต่ไม่หายขาด
 • ระดับที่ 3 : เป็นก้อนเนื้อที่เป็นเซลล์มะเร็ง อาจพัฒนามาจากก้อนเนื้องอกธรรมดาที่ขึ้นบริเวณสมอง หรืออาจลุกลามมาจากเซลล์มะเร็งในอวัยวะอื่นของร่างกาย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ
 • ระดับที่ 4 : เป็นมะเร็งสมองชนิดร้ายแรง เนื้องอกเจริญเติบโตและแพร่กระจายเร็ว ทำให้เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว


Blog2


10 สัญญาณ อาการเนื้องอกในสมองที่สังเกตได้


หากมีเนื้องอกในสมองจะส่งผลให้ก้อนเนื้อไปเบียดและกระทบต่อสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานในส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยให้มีอาการต่างๆ กับร่างกาย ดังนี้


 • มีอาการปวดหัวบ่อย ๆ ปวดเรื้อรัง และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
 • คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม
 • มีปัญหาในการสื่อสาร พูดจาติดขัด
 • เห็นภาพเบลอ หรือภาพซ้อน
 • มีปัญหาในการได้ยิน
 • มีปัญหาในการเคลื่อนไหว การทรงตัว
 • แขนขาอ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก
 • มีปัญหาด้านความจำ
 • สับสน มึนงง
 • มีอาการชัก ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน


ดังนั้น เราควรหมั่นเช็กร่างกายสม่ำเสมอ เมื่อรู้สึกมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรค เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ อาจไม่ได้เป็นเพียงก้อนเนื้อธรรมดา แต่เนื้องอกนั้นอาจเป็นเนื้อร้ายที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งสมอง (Brain cancer) ได้เลย ซึ่งเนื้องอกที่มีเซลล์มะเร็งนั้นจะเจริญเติบโตและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นโดยรอบได้อย่างรวดเร็วจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


โรคเนื้องอกในสมองสามารถหายขาดได้หากเรารักษาแต่เนิ่น ๆ แต่หากปล่อยทิ้งไว้นาน อาจลุกลามหรือกลายเป็นมะเร็งสมองได้เลย ซึ่งเป็นแล้วต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อเงินส่วนอื่น ๆ ได้หากเราวางแผนการเงินได้ไม่ดีพอ ดังนั้น การมีประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะป่วยแต่ละที ไม่ว่าโรคไหนก็กระทบเงินในบัญชีแน่นอน

อย่าปล่อยให้ป่วยจนกระทบเงินเก็บ เราจึงควรวางแผนให้ทุกช่วงชีวิตคุ้มค่ามากที่สุด แม้เจ็บป่วยก็ไม่ต้องกังวลด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น


 • คุ้มครองครอบคลุมโรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี(1)
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา แม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(2)
 • จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(3)
 • กรมธรรม์ยืดหยุ่นได้ เพิ่ม ถอน หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาได้
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


หมายเหตุ:

(1)เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ หรือแบบดี เฮลท์ โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์

(2)สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน

(3)ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

 • ระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383
 • ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 08/03/65

🔖 รพ.เวชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 18/10/64)

🔖 รพ.เปาโล พหลโยธิน (ข้อมูล ณ วันที่ 16/10/64)

🔖 สสส. (ข้อมูล ณ วันที่ 17/02/65)

🔖 รพ.บำรุงราษฎร์

Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

บทความน่าสนใจ