เวลาไม่สบาย ไม่อยากได้คนเข้าใจ แต่อยากได้คนข้างกายที่สามารถดูแลเอาใจใส่ได้ดี เราเชื่อว่าหากคนที่คุณรักอยู่ในสภาวะจำเป็น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ต้องได้รับการดูแลหลังการผ่าตัด ฟื้นฟู ทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย พยาบาลส่วนตัวจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่จำเป็นแค่ไหน เราสามารถดูแลเองได้ไหม หรือจ้างผู้ดูแลได้รึเปล่านะ วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าควรจะเลือกแบบไหน

พยาบาลส่วนตัวช่วยดูแลกาย บำบัดจิตใจ ​

พยาบาลส่วนตัวช่วยดูแลกาย บำบัดจิตใจ ​

ไม่ว่าใครก็อยากได้คนเทคแคร์ดูแลทั้งนั้นแหละ เชื่อสิ! โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ในยามที่คุณไม่สะดวก อาจด้วยหลาย ๆ เหตุผล ทั้งหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ การเดินทาง และเหตุผลอื่น ๆ พยาบาลส่วนตัวจึงเหมาะเป็นทางเลือก ให้คุณได้หมดห่วงและเพิ่มความอุ่นใจในการดูแลคนที่รักได้อย่างเต็มที่ เพราะพยาบาลส่วนตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางกับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อน รวมถึงการดูแลให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วย

พยาบาลส่วนตัวช่วยดูแลกาย บำบัดจิตใจ ​

พยาบาลส่วนตัวเหมาะกับใคร

พยาบาลส่วนตัวเหมาะกับใคร

ไม่จำเป็นที่ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุทุกคน ที่ต้องมีพยาบาลส่วนตัว แต่พยาบาลส่วนตัวเหมาะกับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุบางกลุ่ม บางอาการเท่านั้น ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น

 

 • ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟิ้นหลังออกจากโรงพยาบาล
 • ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ต้องการกายภาพบำบัด
 • ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดตีบที่ต้องการกายภาพบำบัด
 • ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่นอนติดเตียงด้วยโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต
 • ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองและเส้นประสาท
 • ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง
 • ผู้ป่วยที่เจาะคอ ใส่สายปัสสาวะ และดูดเสมหะ
 • ผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับ
พยาบาลส่วนตัวเหมาะกับใคร

ข้อแตกต่างระหว่างพยาบาลส่วนตัวกับคนดูแล

ข้อแตกต่างระหว่างพยาบาลส่วนตัวกับคนดูแล

ไม่ใช่พยาบาล ทำแทนไม่ได้ แต่ก็สามารถดูแลได้เช่นกัน อาจแตกต่างที่ความชำนาญและวิชาชีพที่เรียนรู้ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคนไข้ หรือผู้สูงอายุที่เราอยากให้ดูแลมากกว่า ว่ามีอาการเจ็บป่วยมากน้อยเช่นไร และต้องการการดูแลเฉพาะทางแค่ไหน ซึ่งความแตกต่างของพยาบาลและผู้ดูแลมีดังนี้

 • พยาบาลวิชาชีพ คือ พยาบาลที่มีสภาพยาบาลรับรองวุฒิการศึกษาและการทำงาน ซึ่งผ่านการเรียนและการฝึกอบรมตามหลักสูตรพยาบาล สามารถดูแลและให้การช่วยเหลือคนไข้เฉพาะทาง หรือที่มีความซับซ้อนในการรักษาได้ ซึ่งจะมีราคาค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงกว่าผู้ดูแล เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 54,000 – 75,000 บาท (ราคาเฉพาะเวรกลางวัน)
 • ผู้ดูแล ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยพยาบาล ที่สามารถดูแลเทคแคร์คนไข้ที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแลมากนัก หรือ ไม่ได้มีอาการป่วยรุนแรง ซึ่งผู้ดูแลก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่าพยาบาล เฉลี่ยเงินเดือนสุทธิต่อ 30 วัน จะเริ่มต้นที่ 20,000 บาท - 36,000 บาท

ที่มา : เฮลท์ แอท โฮม

 

ข้อแตกต่างระหว่างพยาบาลส่วนตัวกับคนดูแล

อยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ แต่กลัวจ่ายเบี้ยไม่ไหวต้องทำอย่างไร

อยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ แต่กลัวจ่ายเบี้ยไม่ไหวต้องทำอย่างไร

นอกเหนือจากพยาบาลส่วนตัวแล้ว ยังมีทางเลือกที่ราคาถูกลงมาและน่าสนใจ ซึ่งเป็นบทบาทของผู้ดูแล ที่สามารถดูแลคนไข้ หรือผู้สูงอายุได้อย่างใกล้ชิดที่ไม่ต้องมีความซับซ้อนในการดูแลมากนัก ส่วนพยาบาลส่วนตัวจะเหมาะกับ ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องด้วยโรคอาการเจ็บป่วยเฉพาะตัว ที่จำเป็นต้องใช้วิชาชีพจากพยาบาลเข้ามาเทคแคร์คนที่เรารักมากขึ้น ซึ่งก็ต้องยอมรับกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าผู้ดูแล

 

หากคุณยังไม่มีความคุ้มครองที่ช่วยดูแลคนที่คุณรักให้อุ่นใจและคลายกังวล ก็อาจจะเสียเงินค่ารักษาพยาบาลโดยใช่เหตุ เมืองไทยประกันชีวิตขอเสนอความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์  ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าพยาบาลส่วนตัว* การรักษากายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอก* การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy ด้วยวงเงินความคุ้มครองตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณและคนที่รัก

 

*ค่าพยาบาลส่วนตัว มีเฉพาะในแผนความคุ้มครอง 2-4 และความคุ้มครองค่ารักษากายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอก มีเฉพาะในแผนความคุ้มครอง 3-4 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

 

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 

ที่มา : ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม , เฮลท์ แอท โฮม โรงพยาบาลยันฮี

อยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ แต่กลัวจ่ายเบี้ยไม่ไหวต้องทำอย่างไร
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept