เริ่มต้นปีใหม่ 2565 กับการวางแผนการเงิน บอกลานิสัยการใช้เงินตามใจและไม่มีการวางแผนแบบเดิมๆ เพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสกว่า เพราะจากสถานการณ์โควิด 19 ก่อนหน้านี้ ได้ส่งผลกระทบทั้งในเรื่องสุขภาพและเรื่องสภาพคล่องทางการเงินแบบที่เรียกได้ว่า รอดมาได้อีกปีก็เก่งมากแล้ว และเมื่อมีประสบการณ์ เราจึงต้องเริ่มต้นวางแผนการเงินซะใหม่ พร้อมฝึกนิสัยการบริหารเงินให้งอกเงย เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ ทำงานอะไร จะเป็นเด็กน้อยหรือวัยรุ่นที่ยังไม่ได้ทำงานจริงจัง เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไป หรือจะเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยเกษียณ หากวางแผนเงินและมีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ก็สามารถทำให้เงินงอกเงยและเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตไปได้ตลอดแน่นอน เพียงแค่ลองใช้เทคนิคการวางแผนการเงินง่ายๆ ที่เรานำมาฝากกัน

เริ่มต้นวางแผนการเงิน
บริหารการเงินให้งอกเงย

เริ่มต้นวางแผนการเงิน บริหารการเงินให้งอกเงย

ลองฝึกบริหารการเงินไม่ให้สะดุดด้วยเทคนิคการวางแผนการเงินให้รัดกุมและงอกเงยเพื่ออนาคตที่สดใสได้ง่ายๆ ดังนี้

  • จดรายรับรายจ่ายเป็นประจำ : ช่วงแรกอาจจะฝืนบ้าง ลืมบ้าง แต่เชื่อเถอะว่าหากฝึกจดบันทึกรายรับรายจ่ายจนเป็นนิสัยแล้ว จะทำให้เราสามารถติดตามพฤติกรรมการใช้เงินในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ตลอด และทำให้รู้ว่าใช้เงินไปกับเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษ จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ทัน ใครสะดวกจดลงสมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชันก็เลือกได้ตามที่ถนัดเลย
  • จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย : เมื่อจดบันทึกรายรับรายจ่ายและรู้ว่าใช้จ่ายอะไรมากเกินความจำเป็น การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่ากินอยู่ เงินออม รวมถึงเงินในส่วนดูแลเรื่องสุขภาพ เช่น การซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ อาจแบ่งเงินเป็น 50-30-20 ค่าใช้จ่ายประจำวัน 50% ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30% เงินสำหรับเก็บออมและลงทุน 20% หรือปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นได้เลย ซึ่งการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายแบบนี้จะช่วยให้เราบริหารการเงินได้ง่ายขึ้น
  • หารายได้เสริม : การมีเงินเดือนเป็นรายรับแค่ช่องทางเดียวอาจไม่พอสำหรับยุคนี้ ยิ่งถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เจ็บป่วย โดนลดเงินเดือน ตกงาน อาจทำให้การเงินชะงักได้หากไม่มีเงินสำรองเพียงพอ ถ้ามีช่องทางหารายได้เสริมเพิ่มอีกทาง จะช่วยให้การเงินของเราคล่องตัวมากขึ้นได้
  • ลงทุนให้เงินงอกเงย : เมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรจัดสรรเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินทำงานและงอกเงย ซึ่งสามารถเลือกช่องทางการลงทุนได้ตามที่ต้องการ เช่น กองทุนรวม หุ้น ทองคำ ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อน เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและความเสี่ยงของเรา
  • จัดระเบียบหนี้สิน : จดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แล้วเริ่มลดรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นให้น้อยลงเพื่อนำเงินส่วนนั้นไปโปะหนี้แทน จะช่วยให้หนี้หมดเร็วขึ้น และมีเงินออมสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมากยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลว่ากระทบเงินส่วนอื่น
เริ่มต้นวางแผนการเงิน บริหารการเงินให้งอกเงย

บอกลานิสัยการใช้เงินแบบเดิมๆ และเริ่มต้นวางแผนการเงินใหม่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพการเงินที่แข็งแรงตลอดไป และอย่าลืมวางแผนเรื่องสุขภาพไม่ให้กระทบเงินเก็บส่วนอื่นๆ ด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณในทุกวัน ด้วยแผนประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้  ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึงอายุ 99 ปี พร้อมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท

 

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 55 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

 

Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพของคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือ โทร.1766

 

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 21/12/64

🔖 setinvestnow(ข้อมูล ณ วันที่ 27/04/64)

🔖 set

Tags:

Related Products

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept